Wal dhaba daangaa Oromiyaatii fi Somaaleetiin Oromoo kuma 600 olitti

Wal dhaba daangaa Oromiyaatii fi Somaaleetiin Oromoo kuma 600 olitti baqate– waldaan Oromoo Kamise midhaan makiinaa hedduutiin dhufeef

Wal dhaba daarii naannoo Oromiyaa fi Somaaleetiin Oromoo kuma heddu Jijjigaa baqate