BAHA OROMIYAARRAA: FIRA LIXA BIIFTUU


“Dhaamsan qaba ani Oromoota maraaf
Kan bahaa kan dhihaa barbaadaa walbaraa
[Gabrummaarraa bahuuf qabsoodhaaf hiriiraa (X2)] #####
Michuu baay’een qaba lixa biiftuutirraa
Dhaamsa koo ga’iinii Oromoota mara
Yoo lubbuun jiraanne turrullee wal’garraa
Rakkadhuu itti gorii naaf jedhiin adaraa
******
Karrayyuu jalqabii Shawaa waliin ga’ii
Gara Walloos gorii Kamiseen fulla’i
Mormor gamas ce’ii ba’i Waanbaraattii
Wallaggaa Horroodhaa hanga Asoosaatti
Qabsaawotat maqii
Hawwii waliin tuqii
Imimmaan koo haqi!
######################
#Michuu baay’een qaba lixa biiftuutirraa
Dhaamsa koo ga’iinii Oromoota mara
Yoo lubbuun jiraanne turrullee wal’garraa
Rakkadhuu itti gorii naaf jedhiin adaraa
——–
Firoottan laali dhaqii lixa biiftuu
Dhaamsaan naaf qunnamii barii hundhumaatuu
Jimmaa fi Ilubbaaboor
Wallaggaa hamma Asoosaa
Hundumat naaf maqii naa’itti himi dhaamsa
Dhagayuudhaan gaabbee
Qunnamuun dadhabee
Adaraa kee aabbee
#################
#Michuu baay’een qaba lixa biiftuutirraa
Dhaamsa koo ga’iinii Oromoota mara
Yoo lubbuun jiraanne turrullee wal’garra
Rakkadhuu itti gorii naaf jedhiin adaraa
_________
Jimmaafi Ilubbaaboor Mattuudhaafi Gooree
Dhaamsaan naaf qunnami dagattee akka hintarre
Gamuu fi Sidaamoo hamma Moyaaleettii
Dalloofi Roobeen koottu
Asallaan #Guuguutti
“Waan ja’uun dhagayii”
Itti himi gad taayii
Rakkadhu naa je’i
###########
Michuu baay’een qaba lixa biiftuutirraa
Dhaamsa koo ga’iinii Oromoota mara
Yoo lubbuun jiraanne turrullee wal’garra
Rakkadhuu itti gorii naaf jedhiin adaraa
____________
Jimmaafi Ilubbaaboor gori Gooreefi Mattuutt’
Keessoowwan koo garii keessoon’saanii icciitii
Gandeen baadiyyaadhaa gayuu dadhabdullee
Magaaluma dhaamsaan qunnamuu akka hin oolle
Kan dandeessuun gayii
Itti himi gad taayii
RAKKADHU naa je’ii”
<===========================>
#WEELLISAAFI_QABSAAWAA_AADAM_HAARUN
#UMRII_ARRAAGESSA_FAYYAA_GADAMSAA_SIIF_HAWWINA!

Oda Labsi Fajji 

What is wrong with this guy???

ከአዲሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሹመት ጋር በተያያዘ በኢሳት መንደር የጠበቁት ሰው ከንቲባ አለመሆኑ አበሳጭቷቸው ፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦሮሞ ብሄርተኞችን ፈርቶ ነው የሾመው የሚል ምንም የማይግናኝ ተራ የኦሮሞ ጥላቻ ፕሮፓጋንዳቸውን ቀጥለውበታል :: #ዘር_አልባው_ዘረኛ_ቡድን #OromoPhobia #Ethiopia

It is part of Oromia!! So according to you Amhara is the owner of Addis ababa??