Oromiyaans: Jirra jechuudhumaafi!!

Jirra jechuudhumaafi.
Yaadannoo bara 2018 yeroo gambrummaan afaan jijjirratee of ammayyeessaa jiru keessa ture.
Guyyaa sana kaabineen tokko akkas jedhe WBOn magaalaa jimmaa keessatti ummanni arguu hin qabu jedhe.
Nutimmoo dinnee xiiqiin guutamnee akkuma magaalaa Jimmaa seenneen Alaabaa keenya sirnaan baafannee ummata keenya xiiqiin guutamee jiru gammachiifnee ergamtuu diinaa garaa gubne.

Mudannoo guyyaa kana nu mudate gaafa bari’e dubbanna, ammaaf galmee seenaatiif dhiifna!

Ebsitu Mohammed Jundi

Ali Ali Aisha Oromia Ali
Diimaa Labuu Falmata Ibro Fooziyaa Oromoo
Nasra Oromo Gursum Kadir Martu Dino Yusuf Hussen
Munawar Laga Arbaa Mohammed Usmail
Saphaloo Kadiir
Diriirsaa Elemoo

Carcar Salah
Kediir Ilma Humbana
Humbannaa Bareentoo

Zubeeyedaa Yusuf
Ararso Carcar
Ararso Oromoo

Fatii Ta Hassan
Malika M Abdurahman
Lammiin Ofii Ittisaa Rorootii
Munaa Ziyaad Oromoo
Leensaa Mootii Kanniisa

Yasmin Abdalla Anbese
Farida Zakriya

Joolleen keenya warri hafanii warri
Humna guddaa sabaaf tahaa ture bayyeetu. Jira kaniin maqaa keessan waameef
Ga nama harka nama jala qabate tokko qabaatu ni kanitaaf dhabdu rabbii siif haa kanu jettaan arra oso nama biraa ganda biraa taatee fb kun guutuun Ajandaa kana mee ga gumaacha abdi Qopeen saba kanaaf gumaachellee yaadachaa

Furmaani Akkanumati irraa calisuudha
Nader Emage Amin
Absee Kaa Shamsuu

Haadha keenya kana waan qabnuun imimaan irraa haquu qabna rabbiif jecha ilmaan Abdii osoo ini ani saba kiyya dhiisee biyya farajiii hin taa,u jedhee biyyati galuu baatee arra kun hundi hin mudatu


Artiistif hawwiiso waraana adda bilisumma oromoo Jaalataa Lammii


Kaanii dhaagenyee dhagesisa Abiyin barumasan akani motumaa in fudhatin Ragaa wolin

Boni O Gadaa

Taajuddiin Ahmad: Roobee Roobee NEW 2018 Oromo Music


Siidaa Gabroomfataa dura, Sirna Gabroomfataa, Buqqisuutu furmaata.
~Ajandaan waa’ee siidaa Minilik maaliif amma yeroo qabsoon Oromoo fageenya irraa ka’ee dhufee rarraga bilisummaa jala ga’u kanatti maaliif afarfamaa jira isinitti fakkaatamee?
Siidaan Nafxanyicha minilik oromoonni hundi guyyaa Oromiyaan bilisoomte akka buqqifamu waan beekanuuf, murni qabsoo Oromoo butanii qancarsuuf qoqopha’anii jiranu, Ajandaa siidaa Bineensa kaabaa kana qabatanii xiyyeeffannoo ummataa gara siidaatti deebisanii, ummata burjaajessanii qabsoo bilisummaa oromoo qancarsuuf karoorfatanii ajandaa kana bocatanii adeemaa akka jirantu natti natti mul’ata!
Siidaa Munilik qofa osoo hin taane siidaan gabroomfattootaa baay’eetu kutaalee Oromiyaa gara-garaa keessa jira.
Siidaa Gabroomfataa kan ijaare sirna
Gabroomfataati.
Siidaa Gabroomfataa buqqisuuf farmaanni isaa sirna Gabroomfataa hundeen buqqisuudha.
Ajandaan Siidaa Gabroomfattootaa ofirraa buqqisuu kan dubbatamuu qabu Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa booda ta’uu qaba.
amma xiyyeeffannoo fi furmaanni ummata Oromoo, Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu irratti fuula deebifachuu qofatu, Qabsoo Bilisummaa Oromoo galmaan ga’uu danda’a!!!

Jaalataa Lammii