Oromiyaan Eenyuun bulttii? Yaa Neftegna maal wayya?

Oromiyaan Eenyuun bulttii? Yaa Neftegna maal wayya?

“Asallaa irraa konkolaataa baayyinni isaa 40 ta’u dirqamaan gabatee irraa guuruun akka namoota leenjirra turan ganda tokkorraa nama 21 guuruun naannoo Amaahaaratti erga akka jiran”

Dejene Gutema

Kiyya Tashome-Qaca Qacalee -New Ethiopian Oromo Music 2021(Official Video)


Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ada’aa Bargaa, Mogoritti Atileet Hayiluu Biraanuu dabalatee namoonni lama mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu OMN odeeffate.
Shawaa Lixaa Aanaa Ada’aa Bargaa magaalaa Mogoritti hidhamanii kan turan namoonni sadii, Hagayya 30, 2021 gaafa Wiixataa mana hidhaatii baafamuun ajjeefamuu isaanii maatiin OMN-tti himan.
Namoota mana hidhaa Magaalaa Mogor keessaa baafamanii ajjeefaman gidduutti kan argamu Atileet Hayiluu Birhaanuu isa tokko. Atileet Haayiluu Biraanuu dorgommee dhuunfaatti hirmaachuuf shaakalaa taasisaa turee, maatiisaa dubbisuuf gara Mogor kan imale guyyaa gaafa Jimaataa ta’uu waayilli hojiisaa OMN dubbise himee jira.
 
“Jimaata gara Mogor akkuma deemeen Poolisiin Oromiyaa akka isa qaban bilbilaanin odeeffadhe” kan jedhu waayilli hojiisaa kun, guyyaa lamaaf waajjira poolisii erga tursiisanii booda gaafa Wiixataa hidhaatii baasanii namoota biroo waliin isa ajjeesan jedhe.
 
OMN gabaasa guyyaa kaleessaa hojjeteen Mogoritti namoonni sadii ajjeefamuu gabaasuun, maqaan namoota ajjeefaman kanneen keessaa namni tokko sababa maqaansaa adda hin baaneef utuu hin ibsin irra darbee ture.
 
Odeeffannoo har’a arganneen dargaggoota Oromoo sadan poolisiin Humna Addaa Oromiyaa ajjeese kunniin, Yoomiyyuu Gonfaa, Dhaabaa Tulluufi Atileet Hayiluu Biraanuu kan jedhaman ta’uu maddi keenya himee jira.
“Dargaggoonni ajjeefaman sadan hawaasa keessa jiraatan gidduutti naamusa gaarii kan qabaniifi namoota nagaa ta’uu isaanii uummatarra darbee hojiin isaanii ragaa ba’af” kan jedhu maddi keenya, Yoomiyyuu Gonfaa nama nagaa hojii daldalaa keessa jiruufi Atileet Haayiluu nama yeroo mara dirree fiigichaarra oolu ta’uu utuudhuma nuti beeknuu mootummaan nusobuuf yaalaa jira jedha.
 
“Mana hidhaa keessatti uffata Poolisii Humna Addaa isa moofaa kan kanaan dura hojiirra ture itti uffisuun qarqara magaalaatti baasanii bakka Ulaa Goraa jedhamutti rasaasaan erga ajjeesanii booda, akka waan humna hidhatee isaan lolu ajjeesaniitti gabaasaa jiru” jechuun jiraataan magaalaa Mogor OMN dubbise, kan biraan haala ajjeechaa isaanii nutti himeera.
 
Dargaggoo Yoomiyyuu Gonfaa, Atileet Hayiluu Biraanuufi Dhaabaa Tulluu kan ajjeefaman, Poolisii Humna Addaa Oromiyaatiin ta’uu maddeen odeeffannoo keenya irra deddeebiin OMN’f ibsaa jiru .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.