Oromiyaa!Michuu Baay’een Qabaa Lixa Biiftuut Irraa Dhaamsa Koo Gahiini——–!

Oromiyaa!Michuu Baay’een Qabaa Lixa Biiftuut Irraa Dhaamsa Koo Gahiini——–

Ilmi Oromoo Qe’een Oliiqaa Dingil Wallagga Biqilchite Kunoo Yeroo Ammaa Aangawaa Dhimma Nageenya Ol’aanaa America Ta’uun Muudameera”! Ijoollee Oromoo Wallaggaa Ilmaan Hayyootaa Baga Keenya Taatan”! Wallagga Muuziyeemii Beekkumsa Oromiyaati”!Wallagga Qe’ee Hayyuufi Wayyuu Teessan Oluma”!!! Qormaanni Iddoo Waa Jiranitti Baay’ata,Egereen Keessan Ummata Oromoo Baldhaa Wajjiin Ifa”! Michuu Baay’een Qabaa Lixa Biiftuut Irraa Dhaamsa Koo Gahiini——–“!