Oromiyaa: #Wol_Saaxiluu_eegalanii_jiru! Caalii Zaaraa Waakkachaa jira:

Caalii Zaaraa Waakkachaa jira
Bakkeee Ajjeechaa sana ture garuu dhukaasa Ajjeechaa kan raawwaate Ana miti Alamaayyoodha jedha. Abbaan fedhees haa dhukaasu Hundi keessanuu itti gaafatama jalaa hin baatan.
Bilbilli Caalii isa kana 0908274611
Alamaayyoo Kan jedhamu dhalataa shaggar kibba dhihaa kan ta’e isa 1ffaa Footoo irratti argitan kanadha.
Bilbilli Alamayyoo immoo 0933011074 isa kana dha!
Wol Hin dhiifnu akkanatti!
~ Abdurazak Dube.
Via: Fekadu Fayisa
Yeroo Ajjeessuuf magaalaa D/D keessa fudhaan deeman dirqamaa Ani Abbaa Torbeedha jedhi jechun dhugaadhaa Amantaa Atii dhabbachaf farfaacha sirnaa Qulqulleessaa Geggesaa
turteef siif haa murtessuu dhugaa beqaa offiin jibbee bari fokkisaa Akkasii biyyaa Jabduu kanaa keessattii argun jibbee

Dn Bulchaa Galataa


Dhiigaa Qaa’eel
Amanuel wandimuu waayyoo yaa lammii koo
 

Godaannisa seenaatu Dambi doollootti raawwate.Kunis ni darba.Gochi kun seenaa gootota Oromoo korommii salaalee obbolaa sadan irratti raawwate faana wal fakkaata.
*Agarii Tulluu
*Hirkoo Tulluu
*Jimaa Tulluu
Haylasillaaseen addaba’iitti baasee,uummata duratti fannise.Seenaa gurraacha Oromoon balaaleffachaa turetu,jaarraa kana keessa nutti deebi’aa jira.Yaboo gootota saba isaaniif wareegamanii dagachuu hin qabnu oromoo!
Saba dhugaa qabu
Qawween gadi hin qabu.!


Diinni Oromoo guddichi Abiyyitti aanee namicha kana Araarsaa Mardaasaa. Poolisii Oromiyaa quuqama sabaa qabdaan yoo namicha kana galaafattan gatiin keessan nu biratti guddaadha, jireenyi keessanis ni jijjiirama.
May be an image of 1 person, sitting and standing