Oromiyaa! Osoo suura kana barreeffamaan gara kitaabatti jijjiiranii fuula meeqa ta’a laata?

Oromiyaa! Osoo suura kana barreeffamaan gara kitaabatti jijjiiranii fuula meeqa ta’a laata?

Kan jara Abay gama taa’ee qonnaan bulaa naannoo Finfinnee irratti qoosu osoo itti dabalanii hoo kitaaba meeqa ta’a?

1 Comment

  1. Please read “The Public Health Effects of Economic Policy: The Trade off Public Health for Economic Gain in Oromia” by zelalem oljira Lome. Available in Finfine.

Comments are closed.