Oromiyaa:Those OPDO cadres are Very stupid or they are in sweet dream or bad move?

Oromiyaa: Those OPDO cadres are Very stupid or they are in’ sweet dream’ or bad move?

Mee yaada kennadhaa, wal nuhubachiisaa..

Hanga MALLAQNI hanga tilmaamame kuni guututti, ilmaan oromoo achumatti qawween diinaa itti roobsamaa jiraatuu….?
Guyyaa guyyaan kan dhumaa jiran hoo …? Mallaqatuu hanqatee nama hirdhiisaa jiran moo..?

Erga guuttamee booda uummatni sun kannen daangaawwaniifii NAANNO SOMALIYAA irraa buqqa’an, kutaa oromiyaa keeysattii bakka bakka ni qabatu, san booda dirree san yookin lafa san OPDON dabarsanii SUMAALEEFU keenuu moo baruma baraan jalaa siiqaa isaan badhaasuu…..?

Mohammednur Guye

 

 


LAMMAA MAGARSAA , OROMIYAA BULCHAA jiraayuu otuu jennee, , hoggantoota aanaafii magaalotaa , namoota filatamoo ta’an uummataaf dhiheesee, uummanni keeysaa nama isaaniif ta’uu filata moo??? Mootummaa WAYYANEETU YOOKIN FEDERAALATU NAMA ISAAF QOFA TA’U FILATAA….????

Yaa OROMIYAA , kan dubbatamu waan biraa , kan hoojjatamu faallaasaa .
kan dubbatu nama bira kan hojatu saba biraa.
Homa miti abshiira uummanni seera isaaf hin taane cabsuuf jijjiruus danda’a. Garuu serrii jallaan kamiyuu uummata jijjiruu hin danda’u…

Soorii Dinqaa kan amma bulchaa Godina Horro Guduruu Wallaggaa taasisanii shuuman dhimma dhumaatii Irreecha2016 akkana jedhee ture. Akkuma dhageessan Soorin qondaalota poolisii iddoo Irreechaa qaaman turanii dehninatii Wayyaanee waliin ummata ficcisiise akka tahe afaanuma isaatiin amanaa jira. Ummanni Horroo Guduruu namicha kana hin qubachiisinaa, dhukkee irraa kaasaa miiluma dhaqeen deebisaa ofirraa.


ዛሬ በፍራንክፈርት ከተማ በኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ቀውስ እንዲሁም መፃኢ ተስፋ ዙርያ ጥልቅ የሆነ ውይይት ለተከታታይ ሁለት ቀናት ይደረጋል። ይህንኑ ዝግጅት ከአባይ ሚድያን ጋር በመሆን በቀጥታ ይከታተሉ።

They might understand amharic! Please listen to it.

1 Comment

  1. Oromoon sirna Wayyaanee hundeedhumaan buqqisanii golgolessuu qaba(OPDO dabalatee).”OPDO qusannee wayyaanee kuffifna” namni jedhu gowwaa fi jaamaa dha!

Comments are closed.