Hogganaan kominikeeshinii biiroo haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda’a hidhaman


Hogganaan kominikeeshinii biiroo haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda’a hidhaman


Itti gaafatamaan Kominikeeshinii Biiroo Haqaa Oromiyaa Obbo Taayyee Danda’a har’a ganama hidhamuun dhagahame.

BBC News Afaan Oromoo‘s Namoonni argan BBC’tti akka dubbatanitti har’a ganama magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee naannawa mana jireenya isaanii Addisuu Gabayaa jedhamuuti poolisoota federaalaa hidhataniin to’annaa jala oolan.

Haati warraa isaanii addee Sintaayyoo Alamaayyoonis hidhamuu isaanii mirkaneessaniiru.

”Qabamuu isaa dhagaheera, eessa akka geessan hin beeku, Konkolaataan isaa karra irra dhaabatti ture, gaggeesseen biraa deebi’e.”

Ammaaf eessa akka geeffaman wanti beekame hin jiru.

Labsii Yeroo muddamaa keessatti ogeeyyiin Komunikeeshinii dhimma nageenyaa irratti miidiyaaleef ibsa akka hin kennine ni dhorka.

Haa ta’u malee, ammaaf sababa maaliin akka hidhaman wanti ifa ta’e hin jiru.

Obbo Taayyee Danda’aan dhiyeenya ajjeechaa Mooyyaleetti humnoonni waraanaa lammiilee nagaa irratti raawwatan miidiyaalee ala jiranif yeroo dubbatan biiroon isaanii dogongoraan raawwate jedhee akka hin amanne dubbataniiru.

Obbo Taayyee Danda’a kanaan duras yeroo barumsarra turanitti yeroo adda addaattii waggaa dheeraaf hidhaarra turanTaye Dendea har’a ganamaa kana sa’a 2 dura Fuula fb isaa Irraatii kan dhoobee turee

More than 8000 Ethiopians flee their homes – crossing the border into Kenya – after the Ethiopian military kill at least 9 civilians..

BBC Africa

1 Comment

  1. Tigre bandits must kill or arrest anyone they can not compete with by reasoning. By silencing him they are sending warning signals to Lamma Magarsa. The invincible Qerros will release him soon. Tigres may be in state of emergency, but Oromos and others are not. Therefore, all Ethiopians ignore and defy the illegal state of emergency.

Comments are closed.