Kutaa 2ffaa: Jiraattonni Magaalaalee Oromiyaa Mormiin Laguu Gabaa

Kutaa 2ffaa: Jiraattonni Magaalaalee Oromiyaa Mormiin Laguu Gabaa Itti Fufe Jedhu Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Addisu Arega

Immoo Bakka Hedduutti Daldallaawwan Banamanii Hojii Jalqaban Jedha.

via Shamshadin Taha