Oromiyaa! Mee amma kun fuuldura balbalatti muka baatee maaf dhabbata? Suuraan ka’uu isaatii

Oromiyaa! Mee amma kun fuuldura balbalatti muka baatee maaf dhabbata? Suuraan ka’uu isaatii🤔.

Isnaayipparii dhiitee kufaan shimeen leenjise filannoof qophii xumurte. Kan baala imboccii uffate kana osoo kibriita itti darbanii Maal ta’a laata?