Oromiyaa Jiituu:qe’ee warra koo Oromiyaa maaltu gaha!!

Oromiyaa Jiituu : qe’ee warra koo Oromiyaa maaltu gaha!!

Israeli’s Train white Farmers in Azania (South Afrika) How to Kill & Keep Stolen Lands #SKY #NEWS