Oromiyaa! IYYII IYYA DABRSII Breaking: Of-Eeggannoo Cimaa

Oromiyaa : #IYYII_IYYA_DABRSII: Breaking: Of-Eeggannoo Cimaa
 
Aanoota 336 Oromiyaa Keessa Jiranirraa Namoota 40,320 Dirqamaan Miseensa RIB Akka Ta’an Hojiin Jalqabamee Jira. Aanaan Tokko Namoota 120 Dirqamaan Dhiheesaa Jira.
Kana Hojjira Olchuuf, Ganda Baaddiyaa Tokkorraa Namoota 5 Qabani Dhiheesaa Jiru
Haaluma Kanaan, Gandoota Baaddiyaa 7,090 Keessaa Namoota 35,450 Dirqamaan Qabaa Jiru. Namoota 4,870 Ammo, Magaaloota Oromiyaarraa Adamsani Qabaa Jiru.