OROMIYAA GUUTUU QABNA IDDOO ISAAN FEDHAN QUBSIIFANNA.

OROMIYAA GUUTUU QABNA IDDOO ISAAN FEDHAN QUBSIIFANNA.

Note: In Oromia/Ethiopia the TPLF regime constructs only prison on fertile lands, instead of farming to feed the hungry population.  Then it begs the international communities for food aid. Very sad!

Bara woraana Etiyoophiyyaatiif Eertiriyaa Tigrootni Eertiriyaa irraa buqqa’an Adaamaa naannoo Gadaa rezoortii gadi jiru qubsiifamanii qarqaarsi barbaachisu hundi koree aanaa hanga gandaatitti dhaabbatteen godhamaafii ture yeroo gabaabaa keeysatti gara dalagaa seenaanii deebisanii uf dhaaban garuu har’a ilmaan Oromoo tan kumaatamoota heddutti lakkaayaman woraana woyyaaneetiin qabeenna isaanii saamamanii qe’ee isaanii irraa buqqifaman mirga yakkaamaan seeraan itti murtaayee mana hidhaa keeysatti qabu hin qaban yoo nyaataaf woyaa ummatni keenna kan dhiigni lammummaa itti dhagahame waan qabu irraa wolitti qabee geeysuuf woraanni woyyaanee ni dhoorga.

Ummatni buqqa’ee iddoo adda addatitti mooraa woraanaa keeysatti ukkamfamanii akka ummataan woli hin argine yoo ummatni waan qabuun simatus guyyaa gutuu akka namni hin seenne ni dhoorgu kun maaliif ta’uu danda’e? Hooggantootni OPDO maal eegu yakki ummata kanaa maali erga qabeenna isaani harkaa saamaanii buqqisaniin booda maaliif akka isaan ummataan wolitti hin makamne dhoorgu yoo ummatni waan qabuun gargaarsa godheef maaliif ummata akka isaaniin wol hin qunnamne guyyaa guutuu addaan ittisu? Maaliif hammeenna gudda barbaadu ? Kana booda ummatni keenna obsa fixatee jira OPDOn yoo nama taatee uf baraaruu barbaadde ummata buqqa’ee harka woraana diinaatiin curqumfamaa jiru kana faana dhaabbattee akka ummatni keenna dafee uf dhaabu godhuu qabdi yoo ta’uu baatee OPDOf diina keennas boolla tokkotti akka isaan awwaallu beekuu qabdi.

 

 

lafa keenya hanga MANA HIDHAA itti ijaaran otuu LAFA QONNAA ta’ee , sabnii irraa nyaate dhugee maal qaba…

Mana hidhaa naannawa finfinneetti ILMAAN OROMOO itti hidhuuf ijaaramee xumura irra jiruudha.
Oromiyaan biyya manneen hidhaan miisoomtu otuu hin taane , MANNEEN BARNOOTAA , MANNEEN YAALAA GURGUDDOO , FII IDDOOWWAN BASHANANOO SADARKAA ADUNYAA EEGAtaniin kan daranuu faayamuu qabduudha.

Via: Mohammednur Guye


Rakkoo daangaa kana irratti, afaan mootummaan giddu galaa – TPLF dubbataa jiruu fi afaan Oromiyaan dubbataa jirtu yoo xiqqaate waan afuriin adda adda:
1. Mootummaan TPLF rakkoo dhalateef sababni eenyu akka tahe qoratamuu qaba jedha. Kanaafis humna ittisaa meeshaa godhatee itti bobba’ee jia. Oromiyaan garuu kan na fixaa jiruu fi rakkoo kanas dhalche qondaalota waraanaa ummata Oromoo nyaatanii barani dha jetti.
2. Mootummaan TPLF hanga ammaatti hammeenya Liyyuu Hayildhaan raaw’atamaa jiru takkaa maqaa dhahee hin beeku. Inumaa Liyyuu Hayil Humna Ittisaa waliin tahuun nagaaf hojjeta jedhee faarsa. Oromiyaa fi miidiyaaleen Oromiyaa hundumtuu garuu sagalee tokkoon Liyyuu Hayiltti quba qabaniiru.
3. Mootummaan TPLF takkaa waa’ee kabajamuu dhabuu murtii ummataa (referendum) bara 2004 yoo dubbatan hin dhagahamu. Oromiyaa fi miidiyaaleen Oromiyaa hundumtuu garuu murtiin ummataa sun sarbamuun akka rakkoo kana dhalche irratti walii galu.
4. Mootummaan TPLF ”walitti bu’iinsa daangaa” jedhee yoo waamu Oromiyaa fi miidiyaaleen Oromoo garuu ”Oromiyaatu weerarame” jechuun afaan tokkoon ibsaa jiru.
Garamitti deema? Dhugaan ni injifata!!!