Har’as FXG itti fufee oole Oromiyaa Guutuu kessatti

Har’as FXG itti fufee oole Oromiyaa Guutuu kessatti

Naqamtee-


Gaasaraa-Godinadina Baalee Aanaa Gaasaraa Ganda Itayyoo. Waadaa shalal .ganda birbirsaa fi magaalaa gaasaraa keessatti hiriri mormii guyyaa 3ffaa itti fufee jiraachuu isaa qeerroon achirra nuuf dhamaniiru asuma magaala gaasaraa keessatti wajjira bulchinsaa biratti alabaa Ethiopha fi opdo busuun alabaa ABO fannisanii guyyaa 3 tursiisani jiran.


Roobee-Kun FXG har’a gaggeeffame.


Reflection-“Akkuman tahun dhabe hardha ammuma humni dandahen utaalee sirbe. nin dhiichise aboo
down down down wayyaanee jedhee………
bilisummaan gonfadheem alaabaan suuraa isaa ilaaluuf sadaachaa turen hardha imimmaankoo itti cobseee jaalalan qabuuf mullise.” AG


FXG– Bule Hora University!


AyiraaGullisoo-Kun FXG har’a Wallagga lixaa Ayiraa Gullisoo Keessatti ta’e; alaabaa ABO ol ka’ee balali’uun ummata Oromoo garaa ciibse.


Shukute-Kun FXG Jalduu magaalaa Shukutee keessatti har’a deemsifame.


Gimbii-Kun FXG har’a ganama magaalaa Gimbii keessatti hiriirri geggeeffamee ture.

“Ilaal daraaraa bunaa
Harca’ee dhumee…
Harca’ee dhumee…
Ilaal jaalala ABO
Harkaan hin waamne
Ijaan hin waamne…
Adeemee dhufee!”

” Ohoo garmaameekaa
Oromoon wal waamekaa
Garmaamekaa …
ABO tu wal waamekaa”
(Sirba)

Gabrummaa irra, duuti bilisummaadha!
Mirgaafi sagaleen uummataa kabajamuu qaba.
ABO’n shororkeessaa taanaan, nutis shororkeessitoota.
(Dhaadannoo)


FXG Qeerroo Burayyuu 10/13/17 ITT muddii!❤️?❤️