Dhimma Finfinnee irratti marii Bushooftutti godhame keessaa qabxiilee muraasa. Oromiyaa guutuu irraa gabaasni nu gahu.

Dhimma Finfinnee irratti marii Bushooftutti godhame keessaa qabxiilee muraasa. Oromiyaa guutuu irraa gabaasni nu gahu akka agarsiisutti wixineen dhihaate fudhatama dhabee jira.

=======

Koreen Giddugaleessa Dh.D.U.O. Marii Isaa Adaamaatti Gaggeessaa Jiru Cimsee Ittii Fufee Jira.

Marii gaggeeffamaa jirun, qabsoo siyaasa Oromoo yeroo ammaa irra gahe daran finiinsuun sadarkaa caaluutti ittii fuufsiisuuf akkasuuma fedhii fi faayidaa uummata Oromoo gama hundaan milkeessuun akka danda’amuuf koreen giddugaleessa Dh.D.U.O. Miseensoota Mana Marii ADWUI turan 10 (Kudhan) irratti sirreeffama taasiisee jira.
Haaluma Kanaan;
1. Obbo Muktaar Kadiir
2. Aadde Asteer Maammoo
3. Obbo Bakar Shaallee
4. Obbo Bazzuu Waaq-Beekaa
5. Obbo Sufiiyaan Ahimad
6. Obbo Damissee Yaachiisoo
7. Obbo Aliyyii Umaree
8. Obbo Indaaluu Moosiisaa
9. Obbo Zalaalam Jamaanaa fi
10. Obbo Saddaat Nashaa yeroo tahan, Bakka Miseensoota Kanneeniitti immoo,

~ Dr. Alamuu Simee
~ Obbo Mogos Ida’ee
~ Obbo Geetaachoo Badhaanee
~ Obbo Suleyimaan Daddaffoo
~ Obbo Dagiifee Bulaa
~ Obbo Tolosaa Dagafaa
~ Obbo Biraanuu Tsaggaayee
_ Obbo Ahimad Tusa
~ Aadde Azizaa Ahimad filatamanii jiru.

Koreen Dh.D.U.O. Murtiilee adda addaas dabarsee jira.


Oromia Media Network added a new video: OMN: ODUU GUR 4/2018.

Dhimma Finfinnee irratti marii Bushooftutti godhame keessaa qabxiilee muraasa. Oromiyaa guutuu irraa gabaasni nu gahu akka agarsiisutti wixineen dhihaate fudhatama dhabee jira.

Via: Jawar Mohammed“Finfinneeen Oromoon Erga Weerraramtee bubbuleera.kutaa magaalaa Boolee Keessatti Oromoo Hamma Kana Arguunuu Gammachuu Tokko.Yeroo dhihootti guutummaa ishee akka dhuunfannu abdiin qaba.”