Oromiyaa: Galgala kana Yuunivarsiitii Jimmaatti barattoonni dungoo ibsuun gadda isaanitti dhaga’ame ibsatanii jiru

Oromiyaa: Galgala kana Yuunivarsiitii Jimmaatti barattoonni dungoo ibsuun gadda isaanitti dhaga’ame ibsatanii jiru

By Najat Hamza
“My humble Opinion: These points can help our situation
1) Prioritize Saftey & security of Oromia
2)Stop Recycling bloody handed leaders from one area to another undermining the reform efforts
3) Take all hands off from our land & really scrape the Master Plan once and for all
4) Implement real changes at local level
5) Listen to people’s concern on a timely manner & address it properly
6) work on answering the main demand of Oromo Protests
7) Resettle the Internally displaced People properly, if financial capacity is an issue appeal to international aid organizations etc
9) Instead of recycling old cadres with bad reputation and track record bring young leaders into local representation to advance the reform.
10) Balanced approach to governing so that all people are looked at, answered to equally not drum strategic alliances that could ignore the majority for political gain.

For Opposition parties
1) come up with an actual plan for the populace campaign on those
2) Stand apart from ruling party & hold them accountable
3) Opposing the ruling party alone is not sufficient strategy
4) Build coalition, unite your base and deliver on message and execution of tasks
5) Leadership reform
6) Work to mend differences with debates and discussions”


By Girma Tessema Tola
“The Ethiopian Federal and the Oromia Regional government must address and resolve Oromo and Oromia matters listed below sooner than later.

1. Urgently solve the Oromo people border conflicts and subsequent displacements of the people. This should be the top priority.

2. Implement Finfinne/Addis Ababa constitutional rights and benefits of the Oromo people and halt eviction of farmers from their lands.

3. Making Afaan Oromo the Federal official language without a delay.

4. Create economic opportunities for the Oromo people since economic marginalization of the past has impoverished the Oromo people .

5. Provide appropriate arms and logistics to the Oromia Regional police and security personnel.

6. Remove the defense forces from the towns and villages of the Oromia and move them to camps and borders of the country. They have no business of roaming in towns and terrorize civilians.

7. Ensure the stability and security of the people by enforcing the rule of law.”


Oromiyaa: Hiriira har’a magaala Jimmaatti baa’ame irratti dhaadannoon dhageessifamee hedduu garaa na nyaata:Nuti ijoolleen oromoo hanga yoomiitti barnootaaf manaa baane rasaasaan ajjeefamna?hanga yoomiitti haati ilmaanshe dhabdi?
Nuti sabni oromoo hanga yoomiitti hacuucamna?Nuti sabni oromoo hanga yoomiitti wareegamna?Nuti oromoon hanga yoomiitti gadda keessummeessina!Kanaf…!

Dararamuun saba oromoo irraa atattamaan haa dhaabbatu!Qe’ee keenya irraa buqqa’uun nurraa haa dhabbatuu! Ajjeefamuun nurraa haa dhabbatu!Poolisiin oromiyaa meesha ga’aa ta’e haa hidhatuu! WABOn gaachanni uummata hiikkachuu mitiiti itti dabalee nuuf haa hidhatu!Daangaan keenya nuuf haa kabajamuu!

Jaldeessi miila lamaan deemu kan saba keenya fixe seeratti nuuf haa dhiyaatu!
Nuti qeerroof qarreen oromoo biyya keenya irratti ni wareegamna!
Nuti Dr.Abiyyifi Obbo Lammaa mormuuf miti sirna dullooma isaan ittin nu bulchaa jiran mormine male! Akkuma kaleessa of wareegne aangoorra isin keenyetti har’as of wareegne buluu hin qabnu! Oromoon kaaba,Oromoon kibbaa,Oromoon lixaa,Oromoon bahaa tokkuma! Wal irratti duuna! Kanaaf haleellaan uummata wallaggaafi barattoota yuuniversitii wallaggaa irratti rawwachaa jiru atattamaan nurraa dhaabbachuu qaba! 

jechuun barattoota koolleejii barsiisotaa Jimmaafi barattooti yuuniversitii Jimmaa Moora isa guddaa sagalee isaani gaddaafi xiiqiin wal makee dhageessifataniiru yoo dhaga’aniif jarri. Barattoota oromoo Jimmaa jirtaniif kabaji an isiniif qabu hangana hin jedhamu jiraadha bilisummaa hin boorofne argaan isiniin jedha. Uummata jimmaaf dadammaqiinsaafi quuqama saban isiniif hawwaa! Oromoon jimmaa warri garaan keessan saba keessaniif gubatummoo galata qabdu qomoo keessan bira!Galatooma ijoollee Aayya!


Galgala kana Yuunivarsiitii Jimmaatti barattoonni dungoo ibsuun gadda isaanitti dhaga’ame ibsatanii jiru.


Gimbii-Magaalaan Gimbii akka naan shaamaa qabsiisuun yaadannoo wareegamtootaa fi qe’ee irraa warra buqqa’eef mudde 3/2018 eegalee guyyaa sadaffaa isaa tti ibsa ejjennoo baafachuun nagaan xumurate.
Warri mootummaa dafaa deebii haatattamaa kennaa ummata kanaaf gubataatu hubata ummatni kun deebii isaaf furmaata yeroo gabaabaa ni barbaada.


Sirna gaggeessaa reeffa Dachaasaa Furgaasaa, barataa wallaggaa yuuniversitii kan gaafa 4/12/2018 kora bittinneesaan rukutamee gaafa 5/12/2018 lubbuu isaa qaalii deebii hin qabne ummata isaaf kennee ti.
Barattoti WU gamtaan bahanii gaggeessan.

Nagaan boqodhu yoomuu galmeen Seenaa si yaadata.
Hiriyyootaa fi maatii isaaf akkasumas jaallattoota isaaf jajjabina hawwa.