Oromiyaa/Ethiopia: Garaagarummaan duriif ammaa maali?

Oromiyaa/Ethiopia: Garaagarummaan duriif ammaa maali?

Jaal Gammachuu Ayyaana dabalatee hidhamtoonni 20 har’ a Mana murtiitti dhihaatu!
1. Jal gammachu Ayyaana
2. Nimoonaa Injiguu
3, Amanuel Bekkata
4.Biqila Dame
5, Fiqiru Dasse
6, Gadaa Rooba
7, Biqila Garba
8, Dawit Mulu
9, Usman Hasan
10, Ungula Baqale
11, Lalisa Fiqadu
12, Lammeessa Takkale
13, kiisi qixxuma
14, Abdi Dafa
15, Charinat Tafarra
16, Wadajoo Malkamu
17, Malka Miirtuu
18, Dorombof Chuukko
19, Fayyeera Mokonnon
20, Toleera Aaga