Oromiyaa: Duguuggaa maatii Qabsa’ootaa irratti geggeeffamaa jiru.

Oromoyaa: #Duguuggaa_maatii_Qabsa‘ootaa irratti geggeeffamaa jiru.

#Boorana Liiban aanaa Gumii Eeldalloo, aanaa Liibaniifi Godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaatt roorroon maatii qabsa’oota iratti geggeeffamaa jiru daangaa dabree jira. Keessumaattu ergaa obboo Nageessaa Oddoo Duubee biyyatti deebiyee as roorroon kun kan maatii warra Loltoota Waraanaa Bilisummaa ta’anii irratti xiyyeeffatame.

Maqaa dubartoota dhiirsoowwan (Abbaan mana m) keessanii WBO jedhuun dubartoota hidhamaan mana magaalaa Nageellee Booranaatti daaramaa jiran keessaan kan maqaa isaanii arganne;
1.Shebbaa Faranjii Dhibaa- Haadha warra Jaal K.R
2.Lookoo Kuulaa kiree- Haadha warra jaal B.K
3. Qabballee Waakkisee Liiban – haadha mana jaal W.G
4. Xummee- Haadha mana Jaal M.L
5. Daraartuu Boruu – Haadha warraa jaal Q.L
6. Haadiqqoo -Haadha warraa jaal J.G
7. Caaltuu – Haadha warraa jaal M.B
8.Iftuu Waaqoo – Haadha warraa jaal L.J
9. Garoo Hulufoo – Haadha warra jaal B.D
10. Darmii – Haadha warra jaal A.D
12. Guyyaatu- Haadha warra jaal Q.D …yoo ta’an kanneen maqaa hin argatinis ni jiru.

Jaallanniif jecha maqaa gabaajeen barreesinee nu of kalchaa!

Dabalataanis ummaata baadiyyaa aanaa Gumii Eeldalloo maatiin isaanii WBO keessaan jirtuu hundaa kophatti godaansisuun namaa suuqii qabuu hundaa irraa cufuu, midhaan mana qaban akka hin fudhannee dhowwuu, sanyii akkaa hin faccafannee dhowwuu, kanneenbseeftii neetii keessaa jiran liistii keessaa baasuun midhaan wabii midhaan nyaataa irraa ummaatni argatus bifa kanaan dhowwaniiru.

Bakka tokkotti godaansisuun akkaa dhukkuba addunyaayyuu gargar fageessaa jiru kanaaf saaxilamuun miidhaman godhaa jiru.


Miseensa ABO kan ta’e Jaal Olqabaa Caalii diqiiqaa muraasaan dura magaala buraayyuu keessaatti humna tikaa mootummaafii waraana mootummaan daandiirraa butamuun eessa akka geeffame hinbeekamne.

Via: Dábessá Gemelal