Oromiyaa! Dubbiin Tolaa Jira Fakkaata!

Oromiyaa! Dubbiin Tolaa Jira Fakkaata!

Poolisiin Oromiyaa guyyaa har’aa #ALAMUU_SIMEE fi #Hayluu_Gonfaa magaalaa #Jimmaatti walitti qabanii yeroo mari’achiisanitti “Shanee barbadeessuu qabdu” yeroo jedhaman, Poolisiin Oromiyaa tokko akkas jedhe “Maqaa shaneetiin namni keenya ajjeefamaa jira. Kun ammoo jaalala Ummata keenya irraa horannee nu dhabsiisee jibbamaa jirra. Kanaaf warra bosona jiru, warra mana hidhaa jiru hunda waliin mari’adhaa nagaa buusaa. Kana malees Poolisiin Oromiyaa osoo ummatni keenya ajjeefamu hin lolluu sadarkaa jechuu irra gahee jira. Qawwee fi lolaan jijjiiramni dhufu hin jiru. Karaa nagaan rakkoo jiru furadhaa” jedhe. Yeroo kana Poolisiin Oromiyaa wal gahii irra turan 2000 ol harka rukutuun yaada poolisii kana deegaran.
 
Poolisiin bira tokko immo akkas jedhe: “Jaarsaa Mohammad Abbaa Fiixaa jedhamu goodina Jimmaa Aanaa Limmuu keessaatti deeggaraa shaneti jennaan tarkaanfii irratti fudhatan. Guyyaa 5 booda ijooleen isaa 3 fi ollaa isaa kan ta’an dargaggoonni 23 bosona seenanii shaneetti makaman. Kanaaf nuti osoo kana agarruu loluuf illee hamilee dhabaa jirra. Kanaaf karaa nagaan mariin rakkoo jiru fixadhaa” jechuun Onnatanii dubbatani jiran!

Baacaanis dabaree itti aanu qabateera kaa! Ajajaan Waraanaa Naqqamteetti ajjeefame.
Ebla 10, 2021
Lolchiisaan, ajajaa duula addaa federaalaa kan Lixa Oromiyaa, itti aanaa Komaanderaa Geetinnet Mulgeetaa magaalaa Naqamtee keessatti eegdota isaa lama waliin ajjeefamee jira.
Magaalaan Naqamtee yeroo ammaa dhukaasaan raafamaa kan jirtu yoo tahu, bakka Litewunaanti Jeneraal Baacaa Dabalee argamutti boru gamaggama hojii sakatta’iinsa WBO fi karoora fuulduraaf ajajoota Raayyaa Ittisa Biyyaa, Humna Addaa Oromiyaa fi Bulchinsaa fi nageenya waliin beellama qabu turan.
ቤተሰቦቹ ለፋስካ ይመጣል ብላችሁ እንዳትጠብቁት
በምዕ/ ኦሮሚያ የሚካሄደዉ የጥፋት ዘመቻ አካልና የፌዴራል ፖሊስ ኦፒሬሽን ኃላፊ ም/ኮማንደር ጌትነት ሙሉጌታ ከሁለት ጠባቂዎቹ ጋር ነቀምቴ ላይ ዛሬ ተደምስሷል።

ቆለጦቹን አራርቆ ከሚቅበት መደብ ላይ ተነስቶ ትግራይ ሄዶ በጦር ወንጀል ውስጥ የተነከረው ባጫ በለጬ ለሌላ ዙር ጥፋት በወለጋ ተሰማርቷል። ዛሬ ነቀምቴ ላይ ለጥቅት አምልጧል — ነገስ?


#Duulli amma ummata keenya irratti darabeen taasifamaa jiru duula qindaa’aa dha.
Duula qindaa’aa kana of irraa qolachuuf qindoominni ummata keenyaa kan yoomiiyyuu caalaa murteessaa dha.
#Dammaqi teettee balaa dhufaaru hin eeggatinii;duguuggaan sanyii amma,
#Wallaggaa irratti deemaa jiru, Goloolee Oromiyaa biraattis tarkaanfataara.
#QorichiBudaa Kun Waajjira ABO Naannoo Beenshaangulgumuuz Godina Matakkal Ona Gibaaxii Magaalaa Gaalessaa ture.

Photo Credit

Oda Labsi Fajji


100% #Baga #Gammaddan_Bagamanne..ittifufa!
Jaal Marroo Seenaa Addaa Hojjateera!
 
Kaleessa irraa Eegalee Lola Wal irraa hin Cinne Waraana Bilisummaa Oromoo WBO fi RIP Raayyaa Ittisa OPDO (Raayyaa ittisa biyyaa) gidduutti Lixa Oromiyaatti gaggeeffamaa Jiruun hanga ammatti Waraanni Sirna Gabroomfataa RIP 136 Daaraa taateetti 200 ol madoo! Ajajaa 100 lama dabalatee RIP 15 hidhannoo guutuu waliin fayyaa Booji’amteetti!  Meeshaan Baayy’een Harka Waraana bilisummaa Oromoo galeera! Kaaphiin Command Post Baayy’een Barbadoofteetti!
 
Magaaloonni Lixa Oromiyaa12 :- Dambii Doolloo, Gidamii, Jimmaa Harroo, Qeebee, Qeellem, Giraayi, Qaaqee, Najjoo, Mandii, Laaloo, Beegii, Gullisoo, Assabii Keessaa Caasaan OPDO diigamee To’annoo Ajajaa WBO Zoonii Lixaa #Jaal_Marroo jala Seenuun Bilisummaa isaanii Labsataniiru!
Gama keenya irraa hanga ammatti nama 6 qofatu Mada’eera! Aktivistoonni OPDO fi deeggartoonni OPDO ganaa marraattu!
 
#Gadaan Ergamtuu TPLF/ABUT OPDO dhumeera! Yeroo muraasa booda Kibba Oromiyaatiifi Giddugaleessa Oromiyaatiis Raajii dhageessu! Kanaaf Qeerroon keenya Ummaatni keenya Bahaa, Lixaa, Kaabaa, Kibban fi Biyya Orma jirtan Waraana keessan WBO Cinaa dhaabbadhaa!
Namni Oromoo taate, Kana Bilisummaa Oromoof Walabummaa Oromiysatti gammaddu hundi Injifannoo Addaa kana #Share Share godhuun waliif #dabarsaa! Barri Bara qabsooti Qabsoon kan Oromiyaati Oromiyaan tan Oromooti!

Jibbaa Roorroo


Dhaamsa ilmaan Oromoo Oromiyaa xiqqo


ከነቀምቴው ጋር በተናበበ አምቦ ከተማ ላይ ኮሌኔል አበበ ገረሱን ዒላማ ያደረገ ጥቃት ተከፍቶ ማምሻውን ተቀዉጧል
ሰዉዬዉ ይትረፍ አይተረፍ እስካሁን አልተረጋገጠም

Oduu Ebla 10,2021

Artist Caalaa Bultumee Sumaatu Walaloo Kana barreessee?