Oromiyaa: DAANDIIN HARAR ARETANYA IRRATTI CUUFAME JIRAA.

Oromiyaa: DAANDIIN HARAR ARETANYA IRRATTI CUUFAME JIRAA.

Via: Shamshadin Taha

Shamarreen suuraan isii maxxanfame tun Caalltuu Abdii jedhamti.
Gaara Mullata Aanaa
baddannoo Araddaa Ija biyyaatti dhalattee gara Magalaa Harar dhuftee mana namticha
kaalid jedhamu tokko osoo hojjattu miidhaan cimaa eega irraan gahan booda handhuraa hanga jilbaatti gubamtee hedduu miidhamtee jirti. Ammaaf Finfinnetti wallaanaamaa jirti. Maatiin Caaltuu akkuma maati keenya hundaa harka qalleeyyii waan tahaniif baasii wallaansa isiitiif barbaachisu kafaluu waan hin dandeenyeef kanneen dandeessan gargaaraa.Kanneen gargaaruu feetan Lakkoofsa herregaa haadha isii kan bifa suuraatiin maxxanfame kanarratti gargaaruu dandeessu.
____
#Justice_for_Chaltu