Oromiyaa: Akkasitti poolisii oromiyaatii fi waraanni bilisummaa oromoo WBON walitti nuuf dabalamtee leenjii waliif kennaa jiranii kun gammachuu ummata oromoo maraatii

Oromiyaa: Akkasitti poolisii oromiyaatii fi waraanni bilisummaa oromoo WBON walitti nuuf dabalamtee leenjii waliif kennaa jiranii kun gammachuu ummata oromoo maraatii

jajjabee koo ltti mudii wabii sabaa #Enyuu isheen enyuu ishen kan WBO xuqxuu irra ejatee mormaa ishee kutuuu


OromiyaaABO & KFO: Gocha addaa tibba kanaa! Kanaatu jabaatee ittifufuu qaba.

Jilli hogganoota ABO jaal Abdii Raggaasaan durfamu guyyaa harraa (14/2018) Dirree Incinnii deemuun hawaasa dubbiseera. Sirna simannaa kanarratti wanti adda ta’e kan raawwatame, Qeerroon hogganoota kanaaf mudhii hidhan. Kun ergaa jabduu qaba. “Hidhannoo jabeeffadhaa! Qabsoon sichi jabaadha” akka jechuuti. Waadaadha!

Sirna simannaa kanarratti hogganoonni KFOs argamaniiru. Sirna mudhii hidhachuu kanarrattillee qooda fudhataniiru.


Marii Baalee, Roobee


Guyyaa har’aa ayyaanni irreechaa waggaa 150f awwaalamee ture guyyaa har’aa bifa hoo’adhaan bakka ilmaan Oromoo kumaatamoonni argamanitti bifa tokkummaa ilmaan Oromoo mirkaneessen kabajamee jira.

Kana booda ilmaan Oromoo amantaan wal qooduu awwaaludhaan tokkummaa Oromummaa cimsachuuf waadaa waliif galuun ayyaanni irreechaa guyyaa har’aa yeroo jalaabaatif magaalaa Roobee malkaa Roobee irratti kabajameera.
Baga dhufu bakka ilmaan Oromoo miliyoonni argamanitti kabajanna.
Oromoo duudhan badde galte.

Qaamota ayyaanni irreechaa kuni akka milkaa’u tumsa barbaachisaa gochaa turan
#QeerrooOromoo
#GumiiAbbootiiGadaa
#WaajjiraAadaafiTurizimii
#IlmaanOromoohundumaaf galata guddaa isiniif galchaa bara dhufu miliyoonotaan ni kabajanna.”
Tsegaye Ararssa

Dhaamsa Ilfinesh Qannoo!


#Breaking_News: Jeneraal #Hayluu_Gonfaa komisheneera komishinii polisii oromiyaa tahuun muudaman.ODP means Oromo disease party reefu dubbii tolchite. Jaarmiyaa Oromoo #ABO_Tokkome) du’i kaa! Utuu kaayyoo fi dhaaba siyaasaa qabu ta’e galgaluma tokkotti aangoo argatanii diiganii biraa hin galan ture ibsaa eejjaannoo malee;Bara hojii gaarii Hawwinaaf!


Qabsaawaa Art.Caalaa Bultumee Fi Art. Oromoo Galaanaa Gaarumsaa,Hawwii Tazarraa Sirna Simannaa ABO Dirree Incinnii, Magaalaa Incinniitti Qophaawe Irratti Argaman.
Onk.14/2028


Sirna Simannaa ABO Incinnii/14-10-2018


Jilli ABO Dirree Incinnii Seenaa Jira.
Onk. 14/2018

Obbo #Lammaa Magarsaa sadarkaa tokkummaaf qabsoon Ummata Oromoo irra geessee jirtuuf naasuuf sodaa diinni Oromoo keessa jiru ilaalchisee maal jedha? Dhageeffadhaa.

October 5, 2017


Xalayaa Atleet #Fayyisaa_Lalisaa Jaal #Daawit_Ibsaaf erge kana mee qalbiin dubbisaa waliif dabarsaa. Xalayaa GabaabduuHayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatif, Bu’aa Bayii Garagara Keessa Dabartanii Sadarkaa Qabsoon Oromoo Har’aa Kana Arguu Keessaniif Baga Gammaddan!

Firiin Qabsoo ABO Jaal Elemoo Qilxuu irraa Jalqabdee amma Qeerroo Oromootti Nyaattee jirti.Haa nyaattuyyu Malee,Qabsoon Oromoo Injifannoo Baay’ee Cululuqaa Kana Jedhamee Hin Madaalamne Gonfateera Gonfachaas jira. Bara 1991 Tokkoo Akkan Dhagahetti ABO Dogoggora Uumee Hidhannoo Hiikkateera.Dhugaadha Gaafa Sana Dogoggora Akka Ture Gaaffii Tokkollee Hin Qabu.Gaafa Sanaa Gartuu Haalan Hidhatee,Gaarreffatee Isin Ilaalutu ture.

Har’ammoo Meeshaa Hin Hiikkannu Jechuun Keessan Akka Ofii Kootti Doggoggora Natti Hin Fakkaatu.Isinis Dhugaa Qabdu,Mootummaanis Dhugaa Qaba.Isin Lachuu Dhugaa Qabdu.ABO’n Gaafa Sana Waraanamee Waan Baheef,Meeshaa Hin Hiikkannuun Jechuun Sirriidha! Tokkos Lamas Haa Qabaatan.Garuu Haalli Bara 1991 Fi 2018 Gidduu Garagarummaa Guddatu jira.Bara 1991 Uummanni Oromoo Sadarkaa Har’aa Kana Gahee Hin Jiru.Kanaaf Bilissummaan Oromoo Waggaa 27 turuu Danda’e.
Har’ammoo Uummanni Oromoo Heedduu Fuula Duratti Deemee Jira.Kanaaf Wabiin Keessan Uummata Oromoo Waan Ta’eef,Meeshaa Keessan Mootummaa Itiyoophiyaaf Osoo hin ta’iin Uummata Oromootti Hidhaa Bira Darbaa.

Kana Booda Hidhannoon Keessan Uummata Oromoo Qofa Ta’uun Filannoo Isa Xummuraa Natti Fakkaata.Gaafa ABO Biyya Galuu Uummanni Gariin Lubbuu itti Dhabee Kaan immoo Itti Madaayee Kanneen miiliyoonatti Lakkaawwaman immoo Beelaf Dheebuu Osoo Hin Jedhiin Sa’aa 24 Akka Dhaabbatee Isin Eegaa Ture Waan Isin Jalaa Miliqe Natti hin Fakkaatu.Kanaaf Har’a Dhaaba Kamiyyuu Caala Uummanni Oromoo Imaanaa Guddaa Isin Irraa Qaba.

Meeshaa Waraannaa Adda Bilisummaa Oromoo Kan Bite Uummatuma Oromooti.Kanaafuu Meeshichaa Uummatichatti Deebisaatii,Qabsoo Keessan Kan Karaa Nagaa Uummata of Fuuldura Buusaatii itti Fufaa!Yeroo Ammaa Kanatti Taankiin ykn Boombiin Fi Kan Biroo Uummata Oromoo Caala Addunyaa Kanarratti Dhuka’uu Kan Danda’u Hin Jiru! Hidhannoo Keessan Uummata Oromoo Qofa Taa’uu Qaba Jechuu Barbaadeni.

Gadaan Gadaa Bilisummaa Nuuf Haa Ta’u!

XUMMURE!
ATHLETE FAYYISAA LEELLISAA GAMMACHUU.