“Let us forget the past!” Oromia region president Lemma Megersa”

“Let us forget the past!” Oromia region president Lemma Megersa

OPDON Lammaa Magarsaa kun kijiba yoo dhiifte maal qaba? Ummata keenya rifeensa gogaa irraa haaduu yaalaa jirani. Yeroo yerootti hidhamtoot kuma hagana gadhiifne jechuudhaan hambarciqaa siyaasaa fuula dibatanii of bareechuuf dhama’u. Dhugaan jiru garuu hidhamtoonni jarri gadhiifne jettu hidhamtoota yakka farra ummataa tahe raaw’atan malee hidhamtoota siyaasaa akka hi tahin odeessi biyya keessaa arganne ragaa baha. Hidhamtoonni Oromoo fincila bara dabree irratti qabaman kumoonni heddu amma illee hidhaa jiru. Gariin bakki itti hidhamani hin beekamne. Warri mataan ammoo ajaja polisa Federaalaa jala oolanii manneen hidhaa bulchiinsa Federaalaa jalatti bulu keessatti akka diina biyya fagoo irraa dhufee qabametti hiraarfamaa jirani.
Lammaa Magarsaa yoo dhugumatti Oromoof naatoo qabaatee fi aangoo himatu kana harkaa qabaate mee Obbo Baqqalaa Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaa fi hogganoota dhaaba Oromoo kan yakka tokkoon maleetti hidhamanii hiraarfamaa jiranii fi kanneen Qaallittii, Maa’ikalaawii, Qilinxoo, Zuwaayii fi bakkoota birootti hidhaan umrii guutuu itti murtaahe hiiksisee nu haa agarsiisu. Kijibaan qaanii hin beeyne kun!!

Via Yaya Beshir