Oromia Qeerroo Studio’s photo: Waxabajjii 28,2017/ Godina Arsii Aanaa

Oromia Qeerroo Studio’s photo: Waxabajjii 28,2017/ Godina Arsii Aanaa

Waxabajjii 28,2017/ Godina Arsii Aanaa
Jajuutti Mootummaan Wayyaanee
Raammoo Midhaan balleessu biifna
jechuun midhaanif beeyladoota fixaa
jiraachuun dhagayame.Wayyaaneen
Ummata Oromoo fayyanna jettee
Ummata keenya kan diinagdeedhaan
laamsgessuuf jedhee Maqaa
misoomatiin ummata keenya
diinagdeen dadhabsiisee gaaffii isaan
bilisummaaf gaafachaa jiran irraa akka
gara gaaffii nyaachuuf dhuguu
gaafatan godhaa jiraachuun beekamee
jira.

 


Wayyaneen: Ajaaiba dhugaa Oromoo ajeesanii fixuu dadhabnaan Loon Eegalan!
Ajaaiba dhugaa Oromoo ajeesanii fixuu dadhabnaan Loon Eegalanii ??!!
Godina_Shawaa_kaabaa Aanaa kuyyuu Ganda Aamumaa Wucaaletti 04/10/09 qoricha silmii horii too’atu jechuu dhaan horii irratti biifame miidhaa geechisee jira. horii itti biifame 7 battalatti kan ajjeese yoo ta’u namoota biifaa turan 3 ammoo battalatti gara mana yaalaa waan geeffamaniif lubbuun isaanii baraaramuu danda’e jira. Wayyaaneen Gama hundaan Ilmaan Oromoo fixuuf karoora ishee itti fufee jirti.

Oromoo