Oromia News Network – ONN’s live

Oromia News Network – ONN’s live


Adoolessa 23,2017) Dhiyoo akkuma gabaafame FXG Shawaa Lixaatti eegale tarkaanfii hedduun qabeenyaa wayyaanee irratti fudhatamuu fi akkasuma FXG oromiyatti babal’atuun daran jabaatee akka jiru hubatamaa dha. FXG kana keeysatti tarkaanfii fudhatamaa dhufeen namootni hedduun shawaa lixaa irraa ukkaamfamaa jiraachuu Qeerroon gabaaseera. Tarkaanfii fudhatame ammas konkolaataan Finfinnee irraa gara wallaggaatti socho’u shan hojiidhaan ala tahuun gabaafameera. Dhaamsa Qeeyroo bakkaan gahuudhaan hojjetootni daldalaa fi shuferonni aanaalee kanneen akka Amboo, Ada’aa, Incinnii, Mugar, Gudar, Ginci guutummaatti hojiin dhaabbateera


Adoolessaa 23/2017) Gabaasa Dabalata , Kaleessaa galgala jechuun Adoolessaa 22/2017 Godina Lixa Shaggar Aanaa Adaa’aa Bargaa Magaalaa Mogooritti Tarkaanfiin Haleellaa Humna Addaa Ittisa Uummataa Garee Qeerraansa Mogoriin Fudhatamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Tarkaanfiin haleellaa kun Waajjiira Bulchiinsa Magaalaa Moogor Kan Waraanni Koomandii Poostii Wayyaanee keessa buufachaa turan irratti halleellaan Boombii lamaan kan fudhatame yoo ta’uu Waajjirichi kan Irra jirreessiΒ isaa kan gubateefi qabeenyi Wajjirichaa hedduun barbada’uun kan tajaajilan ala ta’e ta’uun mirkanaa’eera, midhaan waranaa ergamtuu wayyaanee irra gahee jiru kan yeroof addaan hin baafamiin malee battala Sanatti Anbulaansiin kan naannoo sanaa iyyaa turte ta’uun mirkanaa’eera.
Guyyuma kaleessa Adoolessa 22/2017 Tarkaanfii Qeerroon Dargaggootni Oromoo Dhagaadhan fuWarshaa Simmintoo Daangootee bakka aangawootni warshichaa Hindoonni kanneen ilmaan Oromoo gidirsaafi hojii irraa arii’achaafi hojii dhorkachaa turan jiraatan irratti kan fudhatan yoo ta’uu, qabeenyaa investeroota Warshaa Simintoo Daangoteefi mana jireenyaa isaanii irraan miidhaa guddaa kan geessisan ta’uu gabaasaan Mogor irraa nu qaqqaba jiru ifa godheera. Yeroo amma kana Tarkaanfii kanaan mootummaan wayyaanee rifatuufi raafama guddaa keessa seenuun uummata naannoo hiraarsaa jiraachuu gabaasaan tarkaanfii Humna addaa Ittisa uummataa ifa godheera

Via:Β Adem Misoma