Oromia News Network “ONN” was live.

Oromia News Network “ONN” was live.