Oromia News Network “ONN” is live now.

Oromia News Network “ONN” is live now.