Oromia News Network – ONN

Oromia News Network – ONN


AJAAIBA.

Har’a 16/12/2017 ganama irraa kaasaa poolisiin federaalaa lakkoofsaan heddu ta’an waajjiroota gandaa kan magaalaa Adaamaa hunda dhuunfatanii jiru yoo sababni isaa maali jennu kana booda mootummaan naannoo Oromiyaa hinbulchu kan bulchu humna nageenyaatiif Woraana buqqisa biyyatii nuun jedhan Oromoon bakka jiruu iyya iyya woliif dabarsaa nama barateef kan mataa ol qabate hunda fuxuuf deemanii akka ufitti hin cal’isne tokkummaan haa falminnuu barattootni Oromoo kan Universiitii oromiyaan alaa jira akka hatattamaan gara maatii isaanii deebi’an dhaamsa nuuf dabarsaa!!!


Humna woraanaatiif poolisa federaalaa keysatti namootni ergama ajjeechaa fudhatanii deeman namoota muraasa isaanis worra meeshaa woraanaa gurgudda akka Snipper qabatanii deeman ajajaa kudhanii hanga shantamaa ilmaan tigireeti baay’inni isaanii oraalii ykn muraasa tokko keeysatti nama 5-7 gaya yoo isaan irratti xiyyeeffannee tarkaanfii fudhachuu dandeenne woraana woyyaanee ijifachuun salphaadha yoo Rabbiin nu gargaare

Mohammednur Guye