Oromia is bleeding: This is just traumatizing! This happened a few hours ago, in Dambi Dollo town!

 Oromia: This is just traumatizing!

This happened a few hours ago, in Dambi Dollo town!
His name is Gamachu Wandimu. He is from Dembi Dollo. He is in his early 20s.
Abiy Ahmed’s Military force took him to the center of the town (see the roundabout) in Dembi Dollo.
They made a public announcement summoning the residents of the town to come and watch the ceremonial killing of this young man. The text in Afaan Oromoo reads that thousands were present when the military shot several times and killed him. To justify their killing, they hanged a pistol on his neck demonstrating that he is a “criminal.”
Then you ask, aren’t criminals supposed to stand court trial? The answer is Not in Abiy’s era!
Rest In Power Young Man!
 
For those who read Afaan Oromoo, here is the message from Dambi Dollo.
“Waraanni mootummaa dargaggoo Gammach Wandimu jedhamu abbaa torbee qabne jechuun marfata magaalatti namoota yaaftee erga kotta ilaalaa jette utu namni kumootaan lakkaa’amu dhaabate ilaaluu rasaasa itti roobsuun gocha gara jabina ajjeeftetti.”

  #Atiis_gootaa_keenyaa nuu boonsiite tarkanfaatte xiqqoof hankaatte yoo maqaa lencaan sii wamaan atiis leencaa akkaa tate bekkaadhu. Wa’ee jabaa jabaatu bekaa .
Atiis galmee seenaa irraa jirtaa guyyaa harraati katee #amaanee_wandimmuu goota dambii dolloo ti
Handhuura dambii dolloo marfaata ishii irraatti dhiignii isaa lolatee sidaa kee siif tati bekkaadhu dungoon siif qabsiise yomuu hin dhamtuu sii yadannaa jaallan kee martuu gumaaf cisaani hin bulaan barii barraqaan agarsiifna nagaan boqoodhu .
Hojjeeteetta hojii boonsaa .
 
Dhalaa nama akkasiitti sakalaani rebuu fi rasaasan waduu biltsigiinnaan suuraan kun ragaadha
Maxxaansa soba itti maxxansuun ajjeesani
Amaanee Wandiimmuu kan harraa magalaa dambii dollootti ajjeefamee saniidha
 
 
 
 
 
 
 

2 Comments

 1. My question is what happened to Oromo people in Dembi Dolo? Why did they go out to watch the killing? Are they not ashamed of it? It is a humiliation for any Oromo or human being to watch when they kill in public young man. Don’t they know that they are going to do the same thing to their sons, daughters, mothers, uncle, father etc? Shame on us Oromo!!!

 2. Kana Caalaa Maal Taanaa!

  Oromifaa dubattee Oromoo fakatee,
  Issa mudaa hinqabne maqaa off mogaaftee,

  Dhugaan bultee baanan yeeyiin saaxil baate,
  Enyumaa goyomsuuf kan akas dhamaatee?

  Dhiigin ilmaan Oromoo qubaa irraa cocobaa,
  “Harkikoo qulqulluu” jedhee nusosoba.

  “Issumaan qabanii, issuma qaban
  “Issumaan dhaananii, issuma dhaanana” kan jedhu
  Makmaakassa Oromoo tasumaa dagate
  AMAARA oll fuutee, gatiiti baatee,

  Gantuun saba Oromoo,
  Akumaa kalesaa, jabana Minilik, jabana Xaayitu,
  Jabana Tafarii, jabana Mangistu,
  Jabana Tigartu,
  Garaa isheetiif jete,

  Millionaa Oromoo hidhaa kesaa tultee,
  Kumaatama ajeftee rasaasaan rebdee,
  Mukarat faniftee, bolaat gad darbitee,
  Dhiiga ilmaan Oromoo awaarat gad naqxee,
  Reefa ilmaan Oromoo bineensa nyaachifte.

  Gantuun saba Oromoo,
  Millionaa Oromoo mana irat gubdee,
  Qeyee isaa onsitee, qabeenyaa isaa saamtee.

  Lubootaaf, sheekootaa, maandugoof, dardara,
  Hakiimii, professooraa,
  Hayootaaf bektota,
  Haadhooliif shamaran,
  Biya abaa isaaniitii ariitee isaan baaftee,
  Kooluu issaan naqxee,
  Joorsitee, jaawarsitee,
  Rakatoof kadhatoo issaan gotee.

  Egaa yaa Saba Oromoo!!

  Jaaraa toko caalaa booji’amnee, gabromnee,
  Biyaaf qabeenya hundaa harka keenyaa dhabnee,
  Guuramnee hidhamnee, reebamnee, tumamnee, Salphannee,

  Biyaa abaa keenyaat,
  Beeloofnee, dheeboonee, kadhataalee taanee!
  Biya ambaa keesat rakanee koollu galee!

  Sodaatu, lugna, dhudhuuftuu, albaatii,
  Goowootaa, hororsaa, gad badii, gad galoo, gad debii,
  Jedhamnee arabsamnee!!

  Dheengadas bitamnee, kaleesas bitamnee,
  Kunoo hardhaas bitamnee,
  Yeroo hundaa gabromnee!

  Wanta aka amalaa, wanta aka adaadhaa,
  Wanta aka abaarsaa, wan aka Waaq abaaree,
  Off bulchuu dadhabnee,
  Tokumaas moo dhabnee!

  Egaa yaa Saba Oromoo!

  Kana calaas maal DUUNAA! ?
  Kana calaas maal TAANAA?!
  Kana calaa mal DHUMNAA?!
  Kana caalaa mal SALPHANAA?!

  Kana calaas maal HIDHAMNAA?
  Kana calaas maal YEELOFNAA!?
  Kana calaas maal ARABSAMNAA?
  Kana caalaas maal SAMAAMNAA!

  Egaa yaa saba Oromoo!

  Oromoo hinrafiin!
  Tokummaa uumadhu!
  Harka wal qabadhu!
  Tokumaan dhaabadhu!
  Diinaa keen mormadhu!

  Maqaa Oromoo kasii!
  Gotoota Oromoo farsii!
  Gumaa Oromoo basii!

  Eyee!

  Gumaa Oromoo basii!!
  Sosso’ii Tokumaan!

  Tokumaa Yaa Tokumaa!
  Huma dhumna malee,
  Lamata hindhuftu gabrumaan!!
  Lamata hin argamtu gabrumaan!!

  OROMUMAA yaa OROMUMAA!

  Tokumaa! Tokumaa!!
  Yaa ilmaan Oromoo Tokumaa!

  Yaa ilmaan Oromoo OROMUMAA!

  Oromifaa dubattee Oromoo fakatee,
  Issa mudaa hinqabne maqaa off mogaaftee,

  Dhugaan bultee baanan yeeyiin saaxil baate,
  Gantuufi galtuun haaree taatee,
  Enyumaa goyomsuuf kan akas dhamaatee?

  Dhiigin ilmaan Oromoo qubaa irraa cocobaa,
  “Harkikoo qulqulluu” jedhee nusosoba.

  “Issumaan qabanii, issuma qaban
  “Issumaan dhaananii, issuma dhaanana” kan jedhu
  Makmaakassa Oromoo tasumaa dagate
  AMAARA oll fuutee, gatiiti baatee,

  Gantuun saba Oromoo,
  Akumaa kalesaa, jabana Minilik, jabana Xaayitu,
  Jabana Tafarii, jabana Mangistu,
  Jabana Tigartu,
  Garaa isheetiif jete,

  Millionaa Oromoo hidhaa kesaa tultee,
  Kumaatama ajeftee rasaasaan rebdee,
  Mukarat faniftee, bolaat gad darbitee,
  Dhiiga ilmaan Oromoo awaarat gad naqxee,
  Reefa ilmaan Oromoo bineensa nyaachifte.

  Gantuun saba Oromoo,
  Millionaa Oromoo mana irat gubdee,
  Qeyee isaa onsitee, qabeenyaa isaa saamtee.

  Lubootaaf, sheekootaa, maandugoof, dardara,
  Hakiimii, professooraa,
  Hayootaaf bektota,
  Haadhooliif shamaran,
  Biya abaa isaaniitii ariitee isaan baaftee,
  Kooluu issaan naqxee,
  Joorsitee, jaawarsitee,
  Rakatoof kadhatoo issaan gotee.

  Egaa yaa Saba Oromoo!!

  Jaaraa toko caalaa booji’amnee, gabromnee,
  Biyaaf qabeenya hundaa harka keenyaa dhabnee,
  Guuramnee hidhamnee, reebamnee, tumamnee, Salphannee,

  Biyaa abaa keenyaat,
  Beeloofnee, dheeboonee, kadhataalee taanee!
  Biya ambaa keesat rakanee koollu galee!

  Sodaatu, lugna, dhudhuuftuu, albaatii,
  Goowootaa, hororsaa, gad badii, gad galoo, gad debii,
  Jedhamnee arabsamnee!!

  Dheengadas bitamnee, kaleesas bitamnee,
  Kunoo hardhaas bitamnee,
  Yeroo hundaa gabromnee!

  Wanta aka amalaa, wanta aka adaadhaa,
  Wanta aka abaarsaa, wan aka Waaq abaaree,
  Off bulchuu dadhabnee,
  Tokumaas moo dhabnee!

  Egaa yaa Saba Oromoo!

  Kana calaas maal DUUNAA! ?
  Kana calaas maal TAANAA?!
  Kana calaa mal DHUMNAA?!
  Kana caalaa mal SALPHANAA?!

  Kana calaas maal HIDHAMNAA?
  Kana calaas maal YEELOFNAA!?
  Kana calaas maal ARABSAMNAA?
  Kana caalaas maal SAMAAMNAA!

  Egaa yaa saba Oromoo!

  Oromoo hinrafiin!
  Tokummaa uumadhu!
  Harka wal qabadhu!
  Tokumaan dhaabadhu!
  Diinaa keen mormadhu!

  Maqaa Oromoo kasii!
  Gotoota Oromoo farsii!
  Gumaa Oromoo basii!

  Eyee!

  Gumaa Oromoo basii!!
  Sosso’ii Tokumaan!

  Tokumaa Yaa Tokumaa!
  Huma dhumna malee,
  Lamata hindhuftu gabrumaan!!
  Lamata hin argamtu gabrumaan!!

  OROMUMAA yaa OROMUMAA!

  Tokumaa! Tokumaa!!
  Yaa ilmaan Oromoo Tokumaa!

  Yaa ilmaan Oromoo OROMUMAA!

Comments are closed.