ODP?(OPDO): Qubeen yoo kaadire OPDO gandaatiin barraa’u

ODP ? (OPDO): Qubeen yoo kaadire OPDO gandaatiin barraa’u 

Afaan Oromoofi Jimmatu kana fakkaata. ”Jimma University” hayyoota Afaanii oomishee baaseetu xurii qe’eesaa kana haxaa’achuu dadhabe. Yoo Qeerroon jabduun lama magaalaa sana jiraatteef manattiifi poolisootatti achi keessa dalagdu sana walumatti qabbaneessuun nidanda’ama fakakata!


RIB are in 4Killio Menilk palace once again . This time to visit the palace lol
But next time for something else watch ….kkk

Hoggantoonni olaanoon Minsteera Raayyaa Ittisa Biyyaa guyyaa har’aa hojii waliigalaa mooraa Masaraa Guddicha Mootummaa 4 kiiloo jiru keessatti hojjetamaa jiru daawwataniiru. Itanu OPDO fonqolchu lol

OPDO must go !!

Biqilaa Biyyaa