OPDO’n ykn PDO’n gochaa badaa seenaa fi aadaa Oromoo keessatti hojajtamee hin beekne Oromoo irratti hojjatte

Above Single Post

OPDO’n ykn PDO’n gochaa badaa seenaa fi aadaa Oromoo keessatti hojajtamee hin beekne Oromoo irratti hojjatte.

“Godina Gujii bahaa Aanaa Waadaratti iddoo addaa ykn ganda Heebbaa jedhamutti dargageessa Oromoo Awoqee Isheetuu jedhamu kan hidhaa baqachuudhaan hojii daldalaa ofii hunda dhiisee bosona keessaa ture ajjeesuudhaan reefa isaa lafa irra harkisiisanii jiru. Seenaan reefa namaa ajjeesanii lafa irra harkisanu kun aadaa Oromoo miti; reeffa namaa dhiisaatii, reeffi adurree iyyuu aadaa Oromoo keessatti kabajaa qaba. Reeffa namaa lafa irra harkisuun kun aadaa worraa habashaa akka ta’e adunyaan hundinuu ni beekti. Fakkeenaaf artist Eebisaa Adunyaa ajjeefamee lafa irra harkifamee ture, (Finfinnee) keessatti. Badhaadhaa Galchuu barataa economics Goondar irraa eebbifame ajjeefamee lafa irra harkifamee ture. Kun seenaa yeroo dhiyooitti (Shaakissoo).
Kanaaf, opdo’n ergama habashaa fudhatee dugugaa sanyii akkasumas gochaa hamenyaa kan safuu Uummata Oromoo hin eeggatin raawataa jirti.”

OPDO’n ERGAMTUU HABASHAA TA’UU AWOQEE ISHEETUU IRRATTI ILAALUU DANDEETTU OROMOON!

GUMAA GOOTAA GOOTATTU BAASA.

IUO

Dábessá Gemelal

ብረሃኑ ፀጋዬ -በአንድ ወቅት ስለ ማዕከላዊ እንዲህ ብለዉ ነበር። ሰሞኑን ግን የማዕከላዊ አስጎብኝ ባለስልጣን ነዉ።
የጉድ ሀገር!!

OMN: Yaadannoo Maa’ikalaawwii (SEP 10,2019)


WBOn wareegama guddaa baasaa jira; humna Oromoo fi Oromuyaaf of kenne kanaaf kabajaa haa qabaannu!!

Eelaa ‘Maa’ikalaawii’

‘Maa’ikalaawiitti’ hidhamee dararaan kan irra gahe Dhaaba Tufaa gaafa daawwannaaf baname dhaqee waan yaadatu nuuf qoodeera.
Viidiyoo kana daawwadha.#Dhageessee?
#Taphni_eegaluufi!
#sanyii_Tufaa_munaatu_jedhe!
[Taphi kuffisanii kufuu OPDO Fi WBO gidduutti eegaluuf qophiin hundi dhumee jira. Misensi OPDO hundikee gargaarsa OPDO f gootu Amma irraa eegali dhaabi. Kana malees hatattamaan #Of_gabaasi ykn Of saaxili. Dubbiin Dubbii jiraachuuf jiraachuu dhiisuu dha. Yoo sii galeef siif ha galu]
viv Eelaa

Falmata Margaa


Thanks Yoni manyaa
Arra yoonii maanyaan dhugaan tun Nan raffiftu dhugaa jirti dubbadhee haa jibbamuu jechuun Finfinneen akka ta Oromo taate bareechee himee jira haqni afaan Qaban funyaanin dubbataa jedhan sani garuu wanni inni jibbaa jiru Qubee Afaan Oromo tana dhiisaa kabeelluma tanaan haa barannuu jedhe kkk waliif qoodaa dhaggeeffadhaa


Maa’ikalaawii_Kanaan_dhaqee_ilaaluu_Yoo_Kayyoon_Itti_Hidhamne_Galmaa_Gesse_Qofaa

Kaleessa Hidhaaf Gidiraa Gurguddaa Manaa Hidhaa Kessatti Kan Nurraa Gahaa Tureef Kan Dhalii Oromoo Qamaaf Lubbuu ittii dhabee Bilisummaa Oromoof fi Walabumaa Oromiyaaf Malee
Isaa Kaleessa Dinnaaf Dabarse Nu keenna Turee Angooti Olii Basuuf Mitii! Kan Oromoo Hiisisaa Gidirsaa Turee Annaa Irraa Garaa Godinaalee oromiyatti Olii Guddisuuf Mitii!

Warrii Kaleessa Dinnaaf Dabarsee Nu keene Warrii Kaleessa Manaa Oromoo Irraa Demee Oromoo Ajeesisaa Turee Har’aa essaa Jiraa? Malii Jechaa Jiraa?

Kani Kaleessa Oromoo Dinnaaf Dabrsee Kenaa Turee Aanaa Irraa Gara Godinaalee oromiyaatti Olii Guddate! inni Kan Godinaalee Irraa Gara Fedaraalaa Irraatii Aangoo isaa Olii Guddatte!
Har’aa Namaa Dhugaaf Qabsaa Dhugaa Ofii Godhee Namaa Oromoof jechaa Midhaan Guddaa Akkaa Irraa Waan Gahee Ofii Fakkeesse Har’aa Ilee Nuuti Mormaa Jiraa Nuutis Kanaaf Jijjiirama OPDOn Jetuu Jijjiirama Bakaaf Tessoo Akkaa Taheetti Ilalaa jiraa

Kan Dhalii Oromoo qamaa Qalbii Itti cabee Kan lubbuu isaa Itti Dhabee Dinnaa Dhalaa Oromoo Midhaa Turee Angomsuuf mitii.

Kan Kalessaa yeroo qabsoo Hadha’aa Geeggeessaa turee kessaattii Warrii Nuduraa Dhabachaa turee Har’aa ilee Bakkuma Sanaa Ta’ee Nuuti Mormaa Jiraa In Kani Aangoo isaa Olii Guddate In kan bakkaa Jijjiirate Anatuu qabsoo Kana Asiin gahee Jijjiirama Dhigaaf Lafeen Dhufee Sin jedhaa Raajiidha

Kalessaa Warrii Kayyoo Bilisummaa Oromoof Walabummaa Oromiyaaf Falmachaa Turee Har’aa Ilee Qabsootti Jiraa. Hangaa walabumma oromiyaa Galmaan Genyuuti Itti fufa.

Har’aa yeroo Mana Hidhaa Kaleessa Oromoon Itti Midhamaa Turee Banamee koota Ilaala Jechuun Uummataaf Waamicha Godhiin. Kalessaa Kani Mana Hidhaa Kan Bannee Oromoo ittii Dararraa Turee warra Har’aa Aangoo Kana irraa Jiruufi Sirnaa Har’aa Ittiin bulaa Jirtaan Kan Malee Kan birraa Mitii Kan Duraa Bannee Sirnaa yeroo Amma Ittiin bulaa Jiruu kan cufe Sirnaa Namaa Sirnaa Kan Kessaa Jiruu Malee Waanti Addaa Hin jiruu.

Anii Akkaa Mataa Kiyyaatti Guyyaan Mana Hidhaa Maa’ikalaawii Ilaaluu Har’aa Mitii Yoo Kayyoo Gaddisiisaa_Hiriphasa Galmaa Gesse Malee Har’aa mitii.
Kayyoon Kaleessa egalee Galmaa Geessi Abdii. Qabnaa
IUO

Falmata Margaa


#Naannoo Hararii.
#Oromootu Biyya Bulchaa jira,Oromootu Booyaa jira.

Oromoon Booyaaf Uumame moo nama dhabe laataa ? Ummanni kun jiraattota Magaalaa Adaree Biyyooti, Magaalaan Adaaree Biyyoo Handhura Oromiyaatti Baadiyyaas fudhattee Naannoo taatee jirti, Ummanni keenya Lafa isaa wajjiin Alagaa jalatti bulaa jira, Jijjiiramni Kanuma Wayyaaneen fidde san tahee hafe, Mee Video kana Xumuraatti Daawwadhaa Rakkoo Ummanni Oromoo keessa jiru, Maal godhuu qabnaa itti deebina.Jèmäl Aĥmēd


Wayyaanee Malee
WBO Miti Shiiftaani

Lammiin Haa Jibbuuf
Malee Maqaa Xureessuuni!……. Falmata Margaa
Hundee Lammii
Sumaafan Oromiyaa
Billisuma Sabba


ONN LIVE :Qophii addaa Maa’ikeelaawwii cufamus manneen hidhaa jimilaadhaan hawaasni Oromoo itti gidirfamaa jiran mooraa Sanqallee irratti kan xiyyeeffate. Fulbaana 09/2019

RSWO – Fuulbana 8, 2019: Cufamuu Manneen Hidhaa Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Xoophiyaa Ilaalchisuun Olola Oofamaa Jirurra’tti Yaada Oromootaa


Abbaa Alaabaa sadii (3) 😂
Alaabaa 3 guutuu of dura keessee nu goyyoomsuuf hin yaalin yaa Dabballee opdo 😂


Omishaa fi Tajaajila keessan beeksifadhaa!

Below Single Post