Site icon Kichuu

OPDO’n sirna wal harkaa fuudhinsa baallii Gadaa Afran Qalloo keessa seenuun jeeqxee jirti. 

OPDO’n sirna wal harkaa fuudhinsa baallii Gadaa Afran Qalloo keessa seenuun jeeqxee jirti. 
Jilli Gadaas yaa’ii isaarratti abbaa Gadaa osoo hin filatiin diigame.
OPDO fi jalewwaan OPDO kan akka #Jaafar_Alii faa kanneentu jila Gadaa kana jeeqee diige.
Namoonni yaa’ii kanarratti argaman afaanfaajjii uumuun wal dhabdee gidduu isaaniitti uumuun dabballee OPDOtti baallii kennuuf ifaajaa turan.

Kanumarraa ka’uun kaleessa maanguddoonni AFRAN QALLOO magaalaa Harar waajjira OPDO biratti hiriira ba’an.

Tulluu Hiyyeessaa


Exit mobile version