OPDON Neftegna dha!”The Maikelawi Perptrators have still Committing Crime against humanity on Oromo Youth

OPDON Neftegna dha!”The Maikelawi Perptrators have still Committing Crime against humanity on Oromo Youth

Waan fedhes balleessu, miseensa qaama kamiiyyuu ta’u, nama too’annaa qaama seeraa jala oole tokko bifa kanaan dararuun gonkumaa fudhatama hin qabu. Gara hammeenyi akkanaa maali jarana ? Warri beektan namoota gurbaa kana akkanatti dararaa dhadhaabatan kana adda nuuf baasaa!!
Jawar Mohammed

“The Maikelawi Perptrators have still Committing Crime against humanity on Oromo Youth
This is crime against the FDRE constitution, international and African Charter for human rights, the Ethiopian criminal laws. I condemn such like acts of inhumane or degrading acts, which has committed on human beings. As I have heard, this has committed in Western Oromia.
Osoo namootni badii gurguddaa akkanaa dalagan seeraan gaafatamanii gochootni akkanaa irraa deddeebiin hin raawwataman. Kanaaf qaamoleen kamuu gocha akkanaa raawwachuuf duubatti hin deebi’an.” GT
Dábessá Gemelal


Namnichi sun, gaafa san, “Qulqulleessinu malee hin hiinu” kan jedhe,otuu hirriba keessa jiruu ture.
Dhugaan Oromoo gaaf tokko isa gaafachuun hin oolu. Eeenyummaa nama kanaa fi bakka itti akkanatti dararaa jiran warri beektan odeeffannoo guutuu nuuf dabarsaa; seenaa fi seeraaf keenya!!


Another picture of the same person being tortured, this is serious crime committed by the Army and Oromiyaa police. How can there be peace when people are being tortured and killed like this? Does OPDO want a full fledged armed resistance? People have been reluctant to support armed groups but why do we see such horrible pictures? I can imagine there is worse happening that is not captured by camera.
The army should withdraw and return to its Barack. Things will only get worse and soon there will be mechanised Oromo Liberation Army. Nobody should allow the return of Wayyaane era labeling, torture and killing of youth.
We need peace, stop the war now!


Namni Riifeensaa Matasaa Guddifatee Hundii ABOdha jechudha saa ☹️OPDn uummaata riifeensaa mataa isaani guddiisee hundaa akka bineessaati tumaa hiidhatii guraa jirti.

Uummaata sodaata akka OPDO arkee hin beeku amharaa akkati isiinirrati dhiichiisa jiru kannahu humaa hin gotaani maalif miskinaa oromoo riifeensaa guddiisee WBO fakkaata jettani rakkiistaan?
Sheeyxani amharaa isiin haa nyaatu boo 😒


Mootummaan Koloneel Abiyyi gaafa Oromoo amantiin, gosaan, lagaa fi ilaalcha siyaasaan qoqqoodee akka waliif hin dirmanne godhe dararama suukaneessaa akkasiif Oromoo qopheessaa akka jiru beekuun nurra ture. Ammayyuu hanga OPDOn Abiyyi Ahmed aangoorra jirtutti kan kana caalutu nu eeggata. Hedduu nama gaddisiisa.

Faashistummaan akkasii Oromoo irraaa kan dhaabbatu yoo tokkummaan ka’e sirna Oromoo balleessuuf ijaarame ofirraa fonqolche qofa. Taatee kanarraa kan ilaallu waan , poolisootittiin miira injifannoon bashannanas harka giiphii keessa keeyyachaa , bilbila tuttuqaa jiru , gurbaan dararamni irratti raawwatamaa jiru garuu miira mo’amuu fi abdii kutachuu osoo hin ta’iin miira xiiqeffachuu fi haaloo kuusachuutu fuula isaarraa mul’ata. Kutannoo fi xiiqiitu fuula isaarraa dubbifama. Dararamni boodatti nama hin deebisu.


Maaf garuu…..?
warri Bilisominee jedhuu kuno ilallaa? ???
akkatti ilman oromoo Badii tokkoo malee dararamaa jiran? ???
osoo hin badii meqaa qabuu bakkaa barbadee jiratuu ilman oromoo qe,ee Abbaa isanirtti dararrama jiruu? ?
muu opdo

1 Comment

  1. It is an open secret that the TPLF army, now called ‘Ethiopian Defence Force’, is committing heinous war crimes in parts of Oromia that are put under the command post by the decree of PM Abiy.
    In a visit I ventured into Western Oromia in more than 30 years, I myself have witnessed how people with such a hair-style are automatically associated with OLF combatants. While I was travelling with a young student of Adama university, a relative of mine with ‘Dabee’ hairdo, the Oromia police at a check-point near Sibu-Siree roared at him and rudely pulled him out of our car, threatened him with arrest and forced shaving. They let him go after I begged that we are not aware of the ‘law’ of the region. Had it been in western Wallaga, he could have been shot down without asking. Relatives from that area whom I met told me many horror stories and stories of war crimes by the army! Western Oromia has become like the Ogaden of Abdi Iley.

Comments are closed.