OPDOn maqa jijirtee osoo of- injijirin ODP offin jetee. Ofif leenjji ti galuu didee ABO-WBO gara leenjii ti ergitee.

OPDOn maqa jijirtee osoo of- injijirin ODP offin jetee. Ofif leenjji ti galuu didee ABO/WBO gara leenjii ti ergitee.
Angooshi dhereesuu dhaf jeetee Oromo lafa irraa dugugdee .

Yaa OPDO hafuftuu mee Tokkummaa wamaa siinti dukkana’a deema

Obbo Amaaree Birruu jedhama.
Magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsa Gujjee Guuxii Sariitii gaggeessaa ture.
Namni kun obbo Hiyiluu bayyanaa wajjin namoota kirasassaabdummaadhaan beekkamaniidha.
Kira Sassaabdummaa bira darbanii, hiriira guddaa bara 2009 godhame irratti,jarreen kun namoota mucaa waggaa 15ni ajjeesanii turani dha.
Sababaa ajjechaa mucaa kanaatiin kan ka’e obboo Hayiluun ji’a muraasaaf mana hiidhaa Seenee ture.

Obboleesi isaa Obboo Didhaa Bayyanaa Qarshii guddaa kaffalee mana hiidhaa keessaa isa baasiise.
Obbo Amaareen karaa abbaa isaa Tigree ta’ee osoo jiruu ijoollee keenya,alkan tokkotti namoota 90 ,ol “Komaandi poostidhaan” nama hiisisafi tumsiisaa nama tureedha.
Haaluma kanarra dhaabbatee, ani Tigraayi keessaa lafa kaareemeetira 8000 qaba.
homaa na gootan. yoo dhaabni koo kufe ammoo isaan wajjin bosonatti deebi’een Qabsoo eegala, jechaa nama tureedha.
waa’ee Waraqaa eenyummaatiif ammoo ABO fi Dr.Mararaafaa gaafadhaa! isaan isiniif haakennanii nuun jechaa nama tureedha.
yoo Qarshii kuma kudhan isaaf kennan malee eenyullee mana ijaarrachuu hin danda’u.

Kanumaan osoo jirruu waxabajjii gaafa 14, 2010, Qaama hin beekkamaneen obbo Amaareen ajjefaamee argame. Kanarradhaabbatanii namoota yeroo walga’ii gaaffii mirgaa gaafatan namoota 9 shakkii ajjeechaa keessa jirtu jechuudhaan foolisiin mana hidhaatti isaan naqee dararaa jira.
Haata’u malee shakkamtoota isaan jedhan
kun, anga ammaatti imanni tokkollee itti osoo hin banamiin jiru.
waa’ee dhimma kana ilaalchiisee Waajira
foolisii gandichaatii, anga koomishinii poolisii Oromiyaatti deemnee gaafachaa turre.
Gaafachaas jirras Qaamni nudhagahe tokkollee hin jiru.

Maqaa namoota 9 yakka isanii malee harka
Foolsiitti dararaamaa jiran.
1.Obbo Katamaa Damee
Dhalataa anaa Jalduu
2.Xilayee Lamuu
Dhalataa anaa Jalduu/ Shukutee
3.Obbo Mazgabuu Dheeressaa
Dhalataa anaa Gindadarat
4. Obbo Abdataa Gaddafaa
Dhalataa anaa Gindabarat
5. Obbo Hirkoo Abdisaa
Dhalataa anaa Jalduu
6.Obbo Kabbee Hordofaa
Dhalataa anaa Jalduu
7.Obbo Shifarraa Ayyaaloo
Dhalataa Salaalee
8.Obbo Tasfaayee Bokii
Dhalataa Salaale
9. Obbo Tulluu Baalchaa
Dhalataa Buraayyuu

Jarreen maqaan isanii arnaan oolitti,
tarreefaame kun Seera malee hiidhamanii
dararaama waan jiraniif Qaamni ilaalu akka
yeroo gababa kessatti nuuf hiiku gafaanna.

Qeerroo Buraayyuu Irraa.

Tolcha Wegi


#Hulluuqaa_Press.
Saboona fi Qaalicha Oromo fakkatee, Sammuu #Getachew_Asafaa batee dubiin dhan Oromo janjjeesee, warabeessa guyy’aa nama neyatuu fakkatee… #Lamma_Megersaa_afaan_damma beektu laata ?
Yeroo amma ….

#Qeerroon_Bilisummaa itti damaqtee jirti kuno #Hajii_Jawar_Mohammad wajjin .

Down down OPDO ! !