OPDOn maal gochaa turtee? Oromian/Ethiopian garamitti deemaa jirti? Damaqii Oromoo! Kun waraana Naannoo tokkooti!!

OPDOn maal gochaa turtee? Oromian/Ethiopian garamitti deemaa jirti? Damaqii Oromoo! Kun waraana Naannoo tokkooti!!

Biyyi kun garamitti deemaa jirti? Oromoon dammaqi maaltu akka dufaa jiru ilaali. Kun waraana Naannoo tokkooti. Kan meeshaa waraanaa gurguddaa haga xiyyaara lolaa hidhate jiru.

Oromo iraa mencaafi shimala guraa jirti!

Saba jabaatee,
sabboonummaa ofiitiin Saba waliin dhaabatee
TIGRAAY lafaaf biyya ofii irra haa jiraattu akka feetee taate.