“Opdon Gaafa Irbuu Wal Seensiftu akkam jettee kakatti?

Opdon Gaafa Irbuu Wal Seensiftu akkam jettee kakatti?

Jarri Kun maal oddeessuu?

Duraan Eenyuture Presidentiin Naannichaa?

Shimellis Abdiisaahoo maal ture Aangoon isaa?

Artist Muluu Baqqalaa Umrii dheeradhu


Qubattuun Dallaalota/Faddaaltota Oromiyaa Keessa Ishee Qubsiise” Deeggaruu mitii Waaqeeysuunuu itti xiqqaata.


#Fakkeessituu