OPDOn dhoksitee dabballee leenjisaa jirti. Nuti garuu arganneerra

OPDOn dhoksitee dabballee leenjisaa jirti. Nuti garuu arganneerra document isaan ittiin leenjisan.

Leenjii kana keessatti maal akka isaan odeessan ilaalaa.

OPDOn uummataaf dhaabbachuu caalaa du’arraa of hambisuuf qofa dadhabaa jirti

-Dhukkuba jabaatu OPDO qabatee jira

-Sodaa ABOf qaban ifatti barsiisaa jiru

– Leenjiin kun Orromoo Oromoon rukutuuf tooftaa ilmaan diqaalaa OPDO keessa jiran dhimma bahanii bara baran duula banan tahuu

– Alagaan ifaan Oromoo irratti duula banee jiru osoo arganii sana dhiisanii Oromo irratti duula gaggeessuu karoorfachaa jiraachuu isaanii leenjiin kun ni agarsiisa.

OPDO biyyootu nyaata. Ni injifanna!


የሰላም ሚንስቴር ደታ ዶር ስዩም የቤንሻንጉል ጉሙዝ ጉዳይ ለማጣራት ተመርጠው መተከል ገብቷል።
በአንድ ወቅት እንዲህ ብሎ ነበሩ 👇👇አረ ዶር አብይ ወዴት ወዴት ?

This Seyoum guy cannot be impartial investigator while he has clearly and openly taken side. Ministry of Peace better remove him !!


Abjuu mootummaa Amaaraa!