OPDO: Rogeessi TPLF beekamaan tokko rifaatuu itti dhagahame tokko Tigirnyaadhan katabee ture. Qabiyyeen barruu isaa sun maal jedha?

OPDO: Rogeessi TPLF beekamaan tokko rifaatuu itti dhagahame tokko Tigirnyaadhan katabee ture. Qabiyyeen barruu isaa sun maal jedha?

”Wanni sodaataa turre mul’achuu jalqabeera fakkaata.
– Humni Qilleensaa kaaba biyyattii keessatti buufatee ture guutuutti buqqa’ee gara Bushootuu akka deebi’uuf akka tahe dhaamsi na dhaqqabee jira.
– Haala wal fakkaatuun raadaaronni (Radar defense system) Maqalee fi naannoo isheetti dhaabamanii turan buqqa’anii gara giddu gala biyyattiitti geeffamuuf murteeffamuunis naaf ibsameera.
* Tarkaanfiin itti aanu humna waraanaa Kaaba kana jiru buqqisanii gara giddu gala biyyaa geessuuf tahuu tilmaamuun nama hin dhibu.

Oooo Tigraay! Kana ni hayyamtaaf taanaan badiisa kee harkaan ofitti waamaa jira. Kun ni milkaaha taanaan dogoggora seenaan hin irraanfanne dogoggoruu ta’a. Yoo xiqqaate rasaasni takkittiin Tigraay keessaa akka hin baane iggituun dirqama. Tigroota keenya bakka jiratanii tarkaanfii kana dura dhaabbachuun duula guddaa haa duullu.”
Yaya Beshir


OPDO: Loltoonni Lammaa Magarsaa ABO adamsuufi ajjeesuuf biyya Dambidoollootti bobba’aniiru; ilmaan Minilik ammoo Oromoo fixuudhaaf Baalee biyya Gooticha Oromoo Jeneraal Waaqootti bobba’aniiru; OPDO”n nama Alaabaa ABO baatul;ee nishakkiti; Jarrimmoo guutumama biyya Baalee alaabaa Minilik n uwwisteetti. Kanumaaf jijjiirama jettee lafa dhiichisaa turteem yaa Oromoo!