OPDO Please free yourself from the TPLF Mafia Regime!!

OPDO Please free yourself from the TPLF Mafia Regime!!

The picture speaks: “Miseensotni OPDOn (badii dalagaa turtan) har’a irra dhaabattanii waan kaleessa keessa turtan yaadachuu qabdu. Ummatni Oromoo isinis gadi-aantummaa akka kanaa keessaa bilisa isin baasuuf jecha lubbuun nama meeqaa dhumaa jirti. Mallasii fi Siyyuum gammachuun hammam akka fuula isaanii irraa mul’atu suuraa kanatu ragaadha. AbbaaDuulaa fi GirmaaBirruu garuu gammaachuu akka hin qabne, ifaan mul’ta. Ammas worri gocha gadi aanaa akka kanaa dalagdan irra deebi’a of ilaala. Ifis gadi-aantummaa akka kanaa jalaa wolaba of godha. Ammas yeroo qabdu.” Aman Gare

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal 

DW Special News – TPLF | Tigrai | Ethiopia | EPRDF | November 28, 2017

Hiber Special News November 28, 2017

Hidden Truth About Workneh Gebeyehu | TOP SECRET

WAL’ANSAA HAQAA, OROMOO FI OROMIYAAN ITTI JIRU.”

Very interesting !!