OPDO (ODP)n Saree maraate tate, hunduma ciininti. Maali taatee?

OPDO (ODP)n Saree maraate tate, hunduma ciininti. Maali taatee?

AKEEKKACHIISAA!!
Konkolaachistoon HD Jaal Dawuud Ibsaa Jaal Siraajii fi Ismaa’eela Hatattaamaan Pooliisi Amma Qabe Hin Gadhiisuu Taanaan Balaa Dhuufuuf opdo’n ni gaafatama

#Konkolaachistootni, Hayyu duree ABO, J/Daawud Ibsaa lafa boba’aa konkolaataa guuttachuuf diroo eeggachaa turanitti poolisiidhan qabaman.
Siraaj Lammuu fi Ismaa’el Abdurrazaq kan jedhaman konkolaachistootni waajjira Hayyu-Duree, ganama kana too’annoo poolisaa jala kan oolaniifi Waajjira poolisii Walattee jedhamutti kan hidhamanii jiran yemmuu ta’u, hanga yoonaatti sababiin hidhamuu konkolaachisoota kanaaf wanti ibsame hinjiru!
Mootummaa, sababa tokko malee, Miseensota ABO fi Dabballoota ABO hidhaa kan jiru ta’uun ni beekama!

Debisaa Wayyessa

S a g a l e e B o s o n a a

Amajjii 16/2019
Godina Shaggar Dhigaa magaalaa Ambootti “Hiriira araaraa” mata duree jedhuun bahame, poolisii federaalaa fi humna kora bittinneessaan gufate.Manneen barnootaa olaanaa (Yuuniversiitii) Amboo, mana barumsaa qophaa’inaa fi manneen barnoota sadarkaa 2ffaa hiriira bahamuuf turuu waraanaan gufachiifaman.

Hiriirri Dhaaba kamiifuu hin loognetu godhamuuf ture jedhi barattootni nuti dubbifne.Hanga sa’aa kanatti haalli Yuuniversiitii Amboo keessa jiru baay’ee ulfaataadha. Boombii imimmaanessu barattootatti darbuun gaaga’amni gaheera jedhu.Barattootni qophaa’inaa fi sadarkaa lammeessoos ugguramanii gara isteedeemitti akka deeman dirqisiifaman.

Waluma galatti haalli baruu fi barsiisuu hin jiru.Hiriirri eebbifamaa fi mul’ata qabu gufachiifamuu hin qabu ture.Dhiigni saba Oromoo dhangala’uu kan gammadu jira natti hin fakkaatu.Dhibdee wal hubannoon hanqatte fiddee lola keessa jiru furuuf hiriira akeekkatamedha jedhu qaamotni hiriira kana qindeessan.

Kan biroo hidhuu, reebuu fi yaada ummataa ukkaamsuun furmaata maayii hin fidu.Kan araaraa fi nagaa fidu, ilaa fi elaameedha.Yaada ummataa dhagahuudha.Xiiqiin kufaatii fida. Anatu irra humna qabaan diigumsa harkisa.

Walabummaa Oromummaa Oromiyaa