OPDO-ODP’n Kaadhimmannaa amma ABO baqaaf taasisaa jirtu kana keessaatti waan fakkii kanarraa mul’atu kun waan ishee mudatudha.

OPDO-ODP’n Kaadhimmannaa amma #ABO baqaaf taasisaa jirtu kana keessaatti waan fakkii kanarraa mul’atu kun waan ishee mudatudha. Haata’u maleessaa abdiin tokko jira. Qeerroon akka kaleessaa sirna nama nyaataa ofirratti hinmoosisu. Yaa OPDO #ABO isa akka bineensaatti ofirraa dhiibdee balaaleffattu kana siif wayya. Shira shirte sana mara Filannoon haqaa utuu jiraatee guyyaa adii akka lafa keessee sassaabbattee teessu ifa. Filannichi akka itti hinadeemanes kijiba meeqa buustee baasaa jirta malee…

Beekan G Erena

Addisuu Araggaa maaliif sobdii???
Humni hidhatee socho’aa jiru WBO qofa jettee soba adii
sobde Addisuu Araggaa. Garuu dhugaan dirree jiru:
—Tigraayi wayaaneen kan afaan isaanitiin dhugaa
bahan meeshaa hamma funyaanitti hidhatanii hin
jiranii???
— Somaaleen, Liyyuu Poolisiin Somaalee hamma
funyaanitti hidhatanii ummata oromoo Cinaaqseen,
Moyaalee,Harargee fi Booranaan fixaa hin jiranii???
—– Affaar hamma funyaanitti hidhatee ummata oromoo
Walloo ajjeesaa hin jiranii????
—— Ummati Amaaraa fi dhaabni G-7 hamma
funyaanitti hidhatanii walgahii taa’aa hin jiranii? Yoo
barbaachisaa ta’ees ni lolla jedhanii guyyaa saafaa
fokkoraa hin jiranii????
—— Gumuz- Benishaangul hidhatanii ummata oromoo
Wallaggaa lafa irraa duguugaa hin jiranii?????????
Kanaaf OPDOn waggaa 27 guutuu saba oromoo uleen
utuu hin hafiin hiikkachiisuu isa barte ammas WBO
hiikkachiisuuf jecha soba adii sobaa jirti. OPDOn fi
ijoollonni ishee hundi Sobduu dha. Sobaan jiraataa jiru.


ማንም ሰው ይህን አለመረጋጋት ቢያወግዝ እቀበላለሁ ከኢህአዴግ 100ሺህ ብር ተከፍሎት በፕ/ር መረራ ጉዲና የሚመራውን እውነተኛውን “ኦብኮ” አፍርሶ ተላላኪ ድርጅት ያደረገው ቶለሳ ተስፋዬ የተባለ ሰው ግን በኦሮሞ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሲሰጥ ማየት ያመኛል !!

Haawenii Dhabesaa

Waraanni nurratti labsame, akka sabaatti, kan qolannus akka sabaatti!
Oromoon Lixaa waraanarra jira!
Lola keessa ammoo du’uutu jia!
Bor dabareen kan eenyuu akka ta’e hin beknu hagasittuu ofirraa faccisuun itti fufuu qaba.
Gatiin dhiiga jige kanaa dachaa ta’ee dhiigumaan ba’aa eegaa!
Wal gaggalaafachuun yoo bu’aa qabaate, itti deemanii waan ta’u ilaaluu dha mitiiree?
——————————–
“Mudde 27/2018
#Naqaamtee
Namni Kun Naqaamtee Naannoo.Buufata Konkolataatti. Hoteela Keessatti. Poolisii Federaalaatiin Laphee Isaa Keessa Rukutamee Du’eera.”
Gumaa Guddaa

Barii Barfatee Bariif Kae