OPDO/ODP/ Naafxanyoonni: BiHarras ni leenjistu-boris ni leenjistu Ilmaan abbaa tokkoo-shiraan wal nyaachistu!

OPDO/ODP/ Naafxanyoonni: Harras ni leenjistu-boris ni leenjistu Ilmaan abbaa tokkoo-shiraan wal nyaachistu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harras ni leenjistu-boris ni leenjistu
Ilmaan abbaa tokkoo-shiraan wal nyaachistu!
Poolisiin gaachana-gaachana qomooti
Kan bosona jirus-kan magaalaa jirus ilmaan Oromooti!
Tarii ijaarsi kuni-ittiin wal cabsuudhaa?
Ilmaan haadha tokkootti-jibbiinsa labsuudhaa?

Moo….?

Diina isa nu lolu-waliin lolachuufii?
Gachaana ta’anii-waliin qolachuufii?
Wal faana dhaabbachuun-gaafa dhiphuuf rakkoo
Silaa gaarii hinturree-utuu taanee tokko?
Siyaasaan wal qoodnee-ta’uu dhiisnee adda
Wajjiniin gammadnee-walumaanis gaddaa,
Silaa gaarii hinturree-tokkummaatiin lollee
Diina nu adamsu-utuu waliin qollee?

Silaa gaarii hinturree-tokkummaa labsinee
Diina waloo keenya-walumaan cabsinee ?
Silaa gaarii hinturree-utuu tokko taanee
Gaafa duulaa duullee-kaayyoo tokkoon kaanee?

Silaa gaarii hinturree-nattimi namana
Gama ilaaluu dhiisii-milladhu gamana
Ani akka kootti- tokkummaan amana!

Lati Chali Likasa tiin.


በመዲናችን አዲስ አበባ ለገበያ የሚቀርበው እንጀራ በመጠንና በጥራት ከማነሱም በላይ ዋጋው ከዕለት ዕለት እየጨመረ መምጣቱን የከተማዋ ነዋሪዎች ይናገራሉ፡፡
ጋጋሪዎችና አቅራቢዎች በበኩላቸው የእንጀራ ዋጋ መጨመር የጤፍ ዋጋ መጨመርን ተከትሎ የመጣ እንደሆነ ይገልፃሉ፡፡
አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ታህሳስ 15/2012 ዓ.ም