OPDO/ODP dha!Torban torbanii cinaacha garagalfatu!

 OPDO/ODP dha!Torban torbanii cinaacha garagalfatu!

Torban torbanii cinaacha garagalfatu!

Warraaqsi hudhee qabnaan, OPDO uummatni bakka maratti of keessaa haxaa’uu eegallaan “nuti OPDO miti, ODP dha!” Nuun jedhan. Maqaa jijjiiratanii akka waan sirna jijjiiranitti nu sobuu yaallan irratti barre. Achumaan amma immoo deebisanii “nuti ODP miti paartii badhaadhinaa PP dha” nuun jedhan. Sunis humaa isaanii fudhatamuu dhiifnaan ammoo waan argaa jirtan kanaan dhufaa jiru.

Hubadhaa! Lolli keenya lola Oromiyaa fi Xoophiyaati. Humnoota Xoophiyummaa leellisaniif humnoota Oromiyaa dhabamsiisuu barbaadantu cinaacha galagalchaa bula. Isaan kun namoota nuti Oromoodha jedhan kan haadhaan, ykn abbaan akkasuma haadha manaan Amaara ta’an guutuutti of keessaa qaba.

Sanyii hinmakin! Qabsookees itti fufii Oromiyaa ijaarradhu. Diraamaa kana hindhaga’in. Akkuma ABO taatee du’aa, dhiigaa, lafee cabaa turte hanga dhuma Bilisummaatti ABO ta’ii qabsaa’i. Santu Oromoo fi Oromiyaa jiraachisa. Qaamni ABO jibbu martuu diina Oromiyaati. Kana hubachuu nu feesisa

“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.” – Leo Tolstoy

Buruusoo Booruu


#ADAABBAA

Warrii kaleessa dhiiga sabaa dhangaalaasaa ture hundi isaanii jijirama tokkoon maleetti hardhas aangooma San irra taa’aanii, gaafii gaafatamaniif Jawaar isiiniif haa deebisu deebii jedhu Kan nuuf deebisaniidha.FILMAATNI DHUFAA JIRA , isaan OPDO guutuu oromiyaa keessaa dhabamsiisuu ni dandeenyaatii jabaadha.