OPDO: Is it cheaper propaganda or stupidity? OPDOn kanas ni sobdee?

OPDO : Is it cheaper propaganda or stupidity?

OPDO: Is it cheaper propaganda or stupidity? OPDOn kanas ni sobdee? keenya ofitti hawwatuuf kijiba hamma

OPDOn kanas ni sobdee? Torban darbe KHR OPDO Dr Nagaasoof konkolaataa tokko akka bittuuf, tajaajila fayyaa alaafi biyya keessaa kafaluufi mindaa ji’aa kuma soddoma kafaluuf murteessi balbaleessaa turun ni yaadatama. Garuu ibsa Dr Nagaasoon tibbana miidiyaa biraaf kennaniin konkolaataa jedhames akka hin argin himuun, waa’ee kuma soddomaa san garuu hogganaa OPDO gaafatanii murtii KHR akka hin taane akka himeef dubbatu. OPDOn ololaan ummata keenya ofitti hawwatuuf kijiba hamma gaggawu tuulaa jirtii? Shame!

 


OROMOO KIYYA WARRA ACHITTI HAFAN NAJALAA FIXAN; NAN GUBADHE JEDHA QEERROON OROMOO ahaaaa Gadda guddaa-GARBUMAMATU AKKANA!


WEST ARSII DODOLAA

Oduu Gammachisa
Qerroo magalaa Dodolaa irra
Alabaa wajirotafi bankotalee busaani jiru Magalatin Qeerroon hogganama jirti. Duraanu kantibaan dheesse baderaa.


INJIFANNOO! Garuu hamma gootonni bahanii ummatatti makamanii duulli lagannaa jalqabame itti fufa!!

Buli Qeerroo Abbaan Biyyaa suma yoomillee!!