OPDO fakkeessituu fi akkeessituun Oromoo bakka hin buutu.

OPDO fakkeessituu fi akkeessituun Oromoo bakka hin buutu.
Oromoon biyya bulcha ykn hin bulchu wanti jedhuu fi hoggansa OPDO walitti hin dhiyeessiinaa.
OPDO kan jedhu TPLF gara Afaan Oromootti ogguu hiikanidha malee waan biraa miti.
OROMOON Afilrikaa …Xoophiyaa… jedhee waan waywaatuuf hin qabu.
Dura of bulchee ka’eet nageenyaa fi hariiroo gaarii ollaa isaa waliin qabaachuudha kaayyoon Oromoo.
Orma bulchuu fi dheebuu aangoo, sanuu aangoo kijibaa hin qabu.
OPDOn gandayyuu bulchuu hin dandeessu.
Kun ifa galeessa

Oda Labsi Fajji


“Duudhaa Oromummaatti ni deebina.Waggaa 150 booda Irreecha handhuura Oromiyaa Finfinneetti barana ni kabajama!!”
Pirezdantii BMNO Obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa hojii bara 2011 Caffee Oromiyaaf wayiita dhiyeessan kan dubbatan.

Ok, bayyeessa.

Horri Finfinnee Oromoof yaa deebi’u. Warrii ‘fil-wuha’ jette kan maqaa itti baafte itti fayyadamtu yookan ujoomon bishaan ho’aa bakka biraatti dabarsani faaydaa wal-fakkaatuf oolchu dha. Hora Finfinnee garuu, akkuma bara lamaan darban lamaaf Abbaan Gadaa duraani Oromiyaa fi Tulamaa Bayyanaa Sambato jedhanitti, ummataaf deebi’e sagantaan Irreefannaa achitti geggeefamu qaba.

Dammaqaa Nagaasaa