OPDO: . Dhaabni keenya dhiigan dhufe !!!

OPDO’n dhiigaan dhufte kan jedhu kaleessa dhageessanii? Ani garuu gaafa Dr. Abiy “qabsoof yeroon Wallagga ture” jedhu waraana Wayyaanee keessatti akka jarri hundi akkas yaaddu hubadhe.

Qabsoorra turuun isaanii dhugaadha. Qabsoo akkamii? Guyyaa booji’amtoota Dargii afaan Oromoo dubbattu kan Shaabiyyaan walitti qabdee Wayyaaneef dabarsitee Wayyaaneen ammoo walitti qabdee OPDO itti moggaafattee kaasanii isaan qabaoo irra turan. Qabsoon tun tan ilmaan Oromoo irratti qabsaawan taate malee. Akkasitti dhiigaan dhufte!

Ferhan AbdulselamDaniel Tadese “HIN HIIKKATIIN GOOTA-KOO!!!” New Oromo Music 2019 By Raya Studio