OMN: ሰበር ዜና “Oolmaan magaalaa Amboo har’a kana ..

OMN: ሰበር ዜና ( June 17, 2017)

“Oolmaan magaalaa Amboo har’a kana fakkaata.

Manni daldaalaa kamiyyu cufaadha baankii daldaala Itoophiyaa(CBE) irraa kan afe. Konkolaataan olis gadis darbu hinmul’atu kan poolisootaa malee. Garuu kanin arge konkolaatan minibus 5L tokko lakkoofsa gabateeshee(taalgaa) ofiirra duraanis boodanis baaftee bakka Amboo Itoophiyaa Hootel jedhamu keessatti Ambo gara Jaajjii 200 kaffalsiisuun isa yeroo kaan taarifni qarshii 40 qofa ture deemteetti naannoo sa’aa 6:40 kinkolaataan suni biftishee halluu adii ture”