OMN: ODUU OOLMAA OROMIYAA CAAMSAA 15, 2018

OMN: ODUU OOLMAA OROMIYAA CAAMSAA 15, 2018


Fayyisaa Leellisaa goota yoomillee seenaan isa leellisuudha. Kan goota isa godhe ammoo dhugaaf dhaabbachuu isaati. Yeroo hunda walaba ta’ee dhugaa isatti mul’attu dubbata. Isa qaamaanis gaafan argee waliin haasawe kanuman irraa hubadhe. Nama dhugaa irratti du’u. Nama dhugaaf jiraatu. Maal jedhee akkan isa ibsu jechootatu na hanqata. Sagalee fayyisaa miidiyaaleen biyyattii yeroo dheeraaf ukkaamsan har’a miidiyaan OBN gootummaa isaa deebi’ee ummataaf ibsuun isaa jijjiirama guddaadha. Namni haqaaf dhaabbatu yeroof malee isumatu moo’a. Sagalee haqaa Fayyisaa santu har’a moo’e. Gadaan kan haqaati. Gadaan kan abbaa haqa dhabeeti!

 

Ferhan Abdulselam


Gudeelchi TPLF amma aangoo irraa qaari’e Sibhat Naggaa jedhamu kun Daayrektara Giddu-gala Qunnamtii Alaa fi Nageenyaa turuun isaa hangam akka bakka jajjabduu qabatanii irra turan mul’isa. Warri TPLF hundeesse umrii fi gadaan isaanii dhumte fakkaata