ONN:Oduu Olmaa Oromiyaa Onk 28/2017

ONN:Oduu Olmaa Oromiyaa Onk 28/2017

Abo jachuun dawid ibsa jachuu miitti amma abon hin jirtuu afoosha fi gantuu maalee

Biyyaa keenyaa akka siriiyya hin gonu egaa je.ee boda eltira ta.uun maaliif barbachise? maaliif hin galee eltiira ta.ee umaata oromoo Dhmaasa?

Hoogganoonni Dhaaba OFC haala yero amma Oromiyaa keessa jirurratti Ibsa TV OBNiif kennan. TV OBN fi Gazexestoonni heddu galatooma hujii gaarii hojjata jirtu!!

Xiinxala Jawar Mohammed , Adeemsa Jaarraa Abbaa Gadaa irratti

“Artistoonni Oromoo TOKKUMMAA OROMOO irratti hojjechuu qabu”. PBMNO Obbo Lammaa Magarsaa.
“Waa’ee Tokkummaa Yeroo sirbinu miidiyaan nuuf hin dabarsu.”

የኢሰማኮ ፕሬዝደንት አቶ ካሳሁን ፎሌ መንግስት ለውይይት በሩ ክፍት ካልሆነ በመላው ሀገሪቱ የስራ ማቆም አድማ እንጠራለን አሉ ዝርዝሩን ከራሳቸው አንደበት።

Giddugalli gabaa Jimaa Awwaday gara bakka birootti diinni jijjiruuf karoorfate hin milkaa’u jedhan jiraattonni.

Artist Haacaaluu Hundeessaa waan jedhu dhageeffadhaa, wal-dhageessisaa . Buli Haacee