ONN:Haala Yero Irratti Marii bal’aa Misenssa Shanee Gumii Sabaa ABO Ob.Ibsaa Nagayoo Waliin goone kutaa 2ffaa .BITO-23/2018

ONN:Haala Yero Irratti Marii bal’aa Misenssa Shanee Gumii Sabaa ABO Ob.Ibsaa Nagayoo Waliin goone kutaa 2ffaa .BITO-23/2018

SAGALEE QEERROO: BIT 23 2018

ONN:Bitooteessa 22/2018
=========================

Yuunivarsiti Samaraa (affar) keessatti barattoonni Oromoo sababa Siyaasaan
gagamaa hedduu keessaa jiru.sababumaa Oromummaa isaanii qofaan barataa
maqaa isaa kaasuu hin barbannee,barataa mummee Injirariggii waggaa 5ffaa
baratu yakka tokko malee barnoota irraa ar’imee.barattoota Oromoo Warren
hiriyaa isaa ta’aaniin immoo barataa kana irratti ragaa inni Siyaasaa hojjataa
jettaani dirqaman afaan Amariffaan irratti hin baataan yoo ta’eef siniis hin
ari’aamtuu jechun doorsisaa jiru.